Access Training Courses

Access Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор, курсове за обучение на Microsoft Access (Ms Access) демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да използвате Access за управление на бази данни. Обучението за достъп се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Access Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
21 hours
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 hours
Учениците ще научат терминологията на относителните бази данни, ще придобият уменията за проектиране на приложения за бази данни, ще знаят основните принципи за създаване на формуляри и отчети.
21 hours
The training discusses issues related to programming in Visual Basic for Applications and presents ways of accessing data using VBA. The training participants also learn the mechanisms that allow them to write a professional database application.
21 hours
Учениците на курса ще научат как да ускорят работата на базата данни, как да напишат усъвършенствани запитвания, да създадат удобна система от формуляри и отчети. Курсът представя на участника да автоматизира всички операции с помощта на макроси и VBA.
14 hours
Курсът е предназначен за хора с предварително информирани бази данни, които използват SQL въпроси или въпроси.
14 hours
Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
21 hours
Учениците ще научат как да проектират база данни и как да я адаптират към работата с крайния потребител.

Last Updated:

Online Access courses, Weekend Access courses, Evening Access training, Access boot camp, Access instructor-led, Weekend Access training, Evening Access courses, Access coaching, Access instructor, Access trainer, Access training courses, Access classes, Access on-site, Access private courses, Access one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions