План на курса

Въведение в VBA

  Съхраняване на информация Типове данни Променливи Терминология, характеристики, обхват, видимост на променливите Контролни структури if, select case, do, for Цикли Вградени функции Типове, намиране и премахване на грешки Коментари

Обект

  Дефиниция Свойства Методи Колекции от обекти Преглед на таблици, заявки, индекси Обектно-ориентиран достъп до данни Персонализиран клас Обработка на грешки Обект

Databaseс

  Конструиране на заявки с VBA Използване на SQL синтаксис Транзакции DAO и ADO записи Импортиране на данни от други системи

Приложения

  Планиране на интерфейс Менюта Отчети Контроли, достъпни от кода Формуляри Интеграция и поддръжка за други приложения Библиотечни функции

Най-добри практики

  Съвети и трикове

Изисквания

 • Познаване на всеки изискван процедурен език за програмиране (напр. Basic, Pascal, C).
 • За хора, които искат да усвоят необходимите умения, препоръчваме курса: Visual Basic for Applications (VBA) в Excel - въведение в програмирането.
 • Много добро познаване на Microsoft Access. Препоръчително е да завършите курса: Достъп за напреднали.
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)

Свързани Kатегории