Application Performance Management (APM) Training Courses

Application Performance Management (APM) Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове за обучение на живо за управление на производителността на приложенията (APM) демонстрират чрез интерактивна практическа практика основите и темите за напреднали на APM. Обучението за управление на ефективността на приложенията (APM) се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Application Performance Management (APM) Subcategories

Application Performance Management (APM) Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Application Performance Management (APM) е мониторинг и управление на изпълнението и наличността на софтуерни приложения. Dynatrace е инструмент за мониторинг на приложения и инфраструктура в реално време в бизнес среда. Този инструктор-управлява, на живо обучение (онлайн или онлайн) е насочена към инженери, които искат да използват Dynatrace софтуер продукт за ефективно диагностициране на техните приложения, услуги и инфраструктура на различни платформи и хардуер. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Dynatrace. Разбиране на концепциите, които са зад приложното представяне Management (APM). Мониторинг, оптимизиране и скалиране на приложения навреме и в облака. Мониторинг на здравето на мрежата, хардуера и софтуера на една организация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to implement digital workflows for enterprise using ServiceNow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Master basic configurations in ServiceNow.
 • Migrate customizations from instances through update sets.
 • Understand and apply admin activities in ServiceNow.
35 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at web developers who wish to develop and script on the ServiceNow platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Master server side scripting and client side scripting in ServiceNow.
 • Understand when and where to script in ServiceNow.
7 hours
ServiceNow е платформа, базирана на облака, за автоматизиране на ИТ бизнес управлението. ServiceNow взема софтуер като услуга подход, предоставящ техническа поддръжка за ИТ операции на корпорации. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към потребители, които искат да използват ServiceNow за управление на бизнес операции и услуги. В края на обучението участниците ще могат да:
  Прилагане на основни конфигурации в ServiceNow. Създаване и поддържане на доклади. Успешно навигация на интерфейса ServiceNow
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
ServiceNow Discovery е IT Operations Management (ITOM) софтуерна програма, която сканира мрежата на организация (приватна, публичен облак и т.н.) да идентифицират хардуера и софтуера, свързани с мрежата, техните конфигурации, връзките с база данни, отношенията и зависимостите и т.н. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към ИТ професионалисти, които искат да използват ServiceNow Discovery за опростяване на процеса на идентифициране, проследяване и диагностициране на ИТ инфраструктурата на организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете концепциите и ползите от невероятното откритие. Инсталиране и конфигуриране на сървърите, необходими за сканиране на мрежа. Ефективно идентифицира компания Linux машини, Windows машини, мрежови устройства, софтуерни приложения и бази данни. Откриване на отпадъци при използване на хардуер, избягване на санкции за спазване на лицензите на софтуера, и предотвратяване на прекъсване на софтуера и изтичане на времето.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
ServiceNow е софтуерна платформа за управление на ИТ услугите.  ServiceNow Портфолио за приложения Management (APM) е инструмент за оценка и оптимизиране на организацията на приложения и услуги, базирани на облака. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към ИТ администратори, които искат да използват ServiceNow APM за автоматизиране на процеса на оценяване и оптимизиране на софтуера и услугите на своята организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте APM в рамките на ServiceNow. Разберете как APM се вписва в ServiceNow екосистемата. Създаване на цялостни метрики за измерване на бизнес ползите от приложенията на една организация. Оценка на ИТ разходите за различни бизнес единици в рамките на организацията. Оптимизирайте инвентаризацията на софтуерните приложения за постигане на бизнес цели. Приемайте информирани решения за това дали да инвестирате, поддържате или замествате приложенията.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Sentry е платформа за наблюдение на приложения с отворен код, която позволява на разработчиците да идентифицират проблеми в реално време. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да интегрират платформата Sentry с тяхното приложение за мониторинг и решаване на проблеми в производството. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройване и конфигуриране Sentry Разберете как "full stack error мониторинг" работи. Вижте кода в отчетите за грешки за бързо идентифициране на грешка. Получете поглед на птицата на няколко приложения в един поглед. Вижте целия контекст зад грешките в приложението - софтуер, среда и потребители.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
Application Performance Management (APM) е мониторинг и управление на изпълнението и наличността на софтуерни приложения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да използват New Relic за измерване, проследяване, отчитане и поправка на уеб приложения проблеми, които са преживявани от крайните потребители в реално време. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на агенти New Relic на сървърите за хостинг на приложения и крайните потребители. Откриване и диагностициране на сложни проблеми с изпълнението на приложенията. Поддържайте високи нива на достъпност на услугите за уеб приложения. Идентифицирайте и поправете грешни АПИ, които забавят изпълнението на приложение. Прецизно измерване на времето на отговор на времечувствителни уеб приложения и уеб сайтове. Мониторинг на дейностите на базата данни и подобряване на времето за отговори на запитвания. Поставете предупреждения, за да бъдете уведомени за проблеми в реално време. Преведете ИТ метриките в бизнес идеи, за да вземете по-добри решения.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
SignalFx е платформа в реално време, базирана в облака, за мониторинг на инфраструктура, микрослужби и приложения. Тя позволява на потребителите да събират, анализират и проследяват проблемите по всеки компонент в облачна среда. Този инструктор-управлява, на живо обучение (онлайн или онлайн) е насочена към инженери, които искат да използват SignalFX за мониторинг, управление и решаване на проблеми на техните компютърни ресурси и приложения на организацията. В края на обучението участниците ще могат да:
  Използвайте SignalFX за събиране на данни в много области на тяхната инфраструктура, включително приложения, микрослужби, контейнери и функции. Използвайте инструментите за визуализация SignalFX's, за да анализирате събраните данни. Автоматизирайте отговора на различни предупреждения, за да ускорите решаването на проблеми.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Application Performance Management (APM) courses, Weekend Application Performance Management (APM) courses, Evening Application Performance Management (APM) training, Application Performance Management (APM) boot camp, Application Performance Management (APM) instructor-led, Weekend Application Performance Management (APM) training, Evening Application Performance Management (APM) courses, Application Performance Management (APM) coaching, Application Performance Management (APM) instructor, Application Performance Management (APM) trainer, Application Performance Management (APM) training courses, Application Performance Management (APM) classes, Application Performance Management (APM) on-site, Application Performance Management (APM) private courses, Application Performance Management (APM) one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions