План на курса

Въведение

  Растежът на уеб стила

Процесът на уеб гридване

  Рационализиране на мрежовите дизайни Процеси и инструменти, използвани за създаване на оформление на уеб приложение Кодиране, изграждане, тестване и внедряване

Подготовка на средата за разработка

  Редактори и/или IDE (интегрирана среда за разработка) Подгответе хранилището на код (Github, GitLab и т.н.)

Проектиране на мрежи за вашето уеб приложение

  Използване на CSS стойности за дефиниране на родителски и дъщерни свойства Създаване на нов контекст за форматиране на мрежата за съдържанието на мрежата Управление на елементи по области на мрежата и имена Разпръскване на елементи в редове и колони Контролиране на алгоритъма за автоматично поставяне за лесни актуализации

Тестване на приложението

  Опресняване на браузъра след промени в кода

Внедряване на приложението

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

 • CSS опит в програмирането

Публика

 • Разработчици
 7 Hours

Брой участнициЦена за участник

Свързани Kатегории