План на курса

Въведение

Преглед на FreeIPA функции и архитектура

Как Directory Services работи

Инсталиране и конфигуриране на FreeIPA сървър

Навигация в FreeIPA UI и CLI

Преглед на протоколите, поддържани от FreeIPA

Разбиране на автентификацията Kerberos

Регистриране на клиентска машина

Управление на потребители

Разбиране на базирания на хост Access контрол (HBAC)

Контрол Access към машини и услуги

Удостоверяване на приложение

Упълномощаване на приложение

Работа със Сервизни Сертификати

Управление на правилата на Sudo

Управление на SSH потребителски и хост ключове

Управление на Kerberos билети

Интегриране FreeIPA с Windows Active Directory

Репликиране на FreeIPA сървър

Архивиране и възстановяване на FreeIPA сървър

Мигриране FreeIPA към различен сървър

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит с командния ред Linux.

Публика

  • Системни администратори
  • Мрежови инженери
  • Системни инженери
 14 Hours

Брой участнициЦена за участник

Свързани Kатегории