План на курса

Въведение

Подготовка на браузъра за изобразяване на WebGL съдържание

Преглед на процеса на създаване на графики

Създаване на 2D статичен обект

Добавяне на цвят към обекта

Завъртане на обекта

Създаване на обекта 3D

Разбиране на точки, вектори и мрежи

Трансформиране на обекта

Добавяне на насочено и амбиентно осветление

Добавяне на прозрачност, текстура и отражение

Представяне на други обекти

Симулиране на движенията на камерата

Programming Верхови и пикселни шейдъри

Анимиране на обекта

Използване на мишката за взаимодействие с обекта

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Javaопит в програмирането на скриптове
  • Познаването на вектори и матрици е полезно, но не е задължително
  • Познания по линейна алгебра (умножение, добавяне на матрица/вектор)
  • Познания по тригонометрия (истории за косинус и синус...)
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник

Свързани Kатегории