3D Graphics Training Courses

3D Graphics Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори 3D графики на живо (3D компютърна графика или триизмерна компютърна графика) обучителни курсове демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да използвате 3D графика за извършване на изчисления и изобразяване на 2D изображения. Обучението по 3D графика се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

3D Graphics Subcategories

3D Graphics Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
OpenSCAD is an open-source, script-based application for modeling solid 3D CAD (computer-aided design) objects. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
ARToolKit is an open-source tracking library for creating Augmented Reality (AR) applications. It supports Windows, Linux, Mac, Android and iOS. In this instructor-led, live training, participants will learn how to build an augmented reality mobile application with ARToolKit. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop a mobile application that overlays virtual imagery onto the real world
 • Preprocess video to adjust lighting and resolve issues
 • Integrate ARToolKit with third-party tools and functionality, including OpenCV, Unity, OpenSceneGraph and the mobile device's GPS, compass, and camera calibration utilities
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • The mobile application developed in this course can be target Android and/or iOS. To request your preference, please contact us to arrange.
35 hours
Blender is an open-source 3D computer graphics software tool set for creating animated films, visual effects, art, 3D printed models, interactive 3D applications and video games. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
FreeCAD is an open-source, customizable, multi-platform, scriptable and extensible parametric 3D modeler for designing real-life objects. In this instructor-led, live training, participants will learn how to model an object for later construction or 3D printing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use FreeCad's tools and workflows to replace commercial CAD or BIM modeling software
 • Write to many formats such as STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
 • Use Python to extend FreeCAD's functionality
 • Automate FreeCad, build modules and embed FreeCAD into an existing application
Audience
 • Designers
 • Developers
 • Mechanical engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Universal Scene Description (USD) е рамка с отворен код, разработена от Pixar за обмен на 3D компютърни графични данни в различни приложения. Той е проектиран да бъде гъвкав и разширен към други съвместни среди, които изпълняват взаимосвързани инструменти, като например NVIDIA Omniverse. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към дизайнерски инженери, архитекти и разработчици, които искат да използват Pixar USD за създаване, изграждане и споделяне на общи 3D сцени или активи, докато работят едновременно от различни графични инструменти. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете изграждането на 3D графики и работни потоци. Разберете основния състав на USD и приложите модификации за подобряване на 3D активи и сцени. И така, и така, и така. Споделяйте, комбинирайте и трансформирайте множество активи, като използвате поддръжните плагини USD за приложения от трета страна (Maya, Katana и Houdini).
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  Този курс се фокусира върху USD, но могат да се използват и други софтуерни приложения като Maya, Katana и Houdini. Моля, потвърдете дали имате конкретни изисквания. За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
WebGL (Web Graphics Library) is a JavaScript API for rendering 3D graphics within a web browser without the use of plug-ins. In this instructor-led, live training, participants will learn how to generate realistic computer images using 3D graphics as they step through the creation of an animated 3D application that runs in a browser. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and use WebGL's various functionality, including meshes, transforms, cameras, materials, lighting, and animation
 • Animate objects with WebGL
 • Create 3D objects using WebGL
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Autodesk Maya или Maya е 3D компютърно графично приложение. Maya позволява на потребителите да създават реалистични анимации от нулата. Това обучение, ръководено от инструктор, на живо (на място или дистанционно) е насочено към уеб дизайнери, които искат да използват Мая за създаване на 3D анимации. До края на обучението участниците ще могат да:
 • Създайте реалистични модели и текстури в Мая.
 • Анимирайте и рендирайте проекти за висококачествено възпроизвеждане.
 • Симулирайте природни ефекти като вода и дим.
Формат на курса
 • Интерактивна лекция и дискусия.
 • Много упражнения и упражнения.
 • Практически изпълнение в жива лаборатория среда.
Опции за персонализиране на курса
 • За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online 3D Graphics courses, Weekend 3D Graphics courses, Evening 3D Graphics training, 3D Graphics boot camp, 3D Graphics instructor-led, Weekend 3D Graphics training, Evening 3D Graphics courses, 3D Graphics coaching, 3D Graphics instructor, 3D Graphics trainer, 3D Graphics training courses, 3D Graphics classes, 3D Graphics on-site, 3D Graphics private courses, 3D Graphics one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions