План на курса

Въведение

Какво е Business склад (BW)?

Какво е Business Intelligence (BI)

Преглед на SAP Business Warehouse (BW) и SAP Business Intelligence (BI)

Как SAP BW се свързва с други SAP системи (SAP ERP и т.н.)

Преглед на езика ABAP на SAP.

Настройка на работната среда

Преглед на SAP таблото за управление на BW

Как данните протичат в SAP BW

Разбиране на извличането на данни в SAP BW

Казус от практиката: справяне с Excel кошмари с данни от таблици

Планиране на стратегия за данни

Получаване на данни от множество източници на данни

Как данните се четат, записват и съхраняват

Сценични данни в SAP BW

Трансформиране на данни в SAP BW

Прехвърляне на данни в SAP BW

Разпределяне на данни към различни BI системи

Генериране на отчети в SAP BW

Разбиране на моделирането на данни

Управление на Data Warehouse

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит в анализирането на бизнес данни
  • Основно разбиране на концепциите за съхранение на данни
  • Познаване на различни бизнес приложения

Публика

  • Business Анализатори
  • Анализатори на данни
  • Business мениджъри
  • Business плановици
 28 Hours

Брой участнициЦена за участник

Oтзиви от потребители (4)

Свързани Kурсове

SAP Unicode Conversion (ADM750-SAP)

21 Hours

SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)

28 Hours

SAP OpenText StreamServe

21 Hours

PowerBI Integration with SAP Business One

21 Hours

SAP S/4 Hana (S/4Hana)

21 Hours

Building Views in ABAP Core Data Services (S4D430)

21 Hours

SAP ABAP for Developers

21 Hours

SAP ACTIVATE Project Management (C_ACTIVATE13)

14 Hours

SAP S/4HANA and SAP Business Suite System Administration I (ADM100)

35 Hours

SAP S/4HANA and SAP Business Suite Authorization Concept (ADM940)

21 Hours

SAP ASE for Database Administrators

28 Hours

SAP Basis for Administrators

35 Hours

SAP Data Archiving (BIT660)

21 Hours

SAP ILM and Data Archiving: Customer-Specific Developments (BIT670)

21 Hours

SAP Business Suite 7 for End Users

21 Hours

Свързани Kатегории