IBM Cognos Training Courses

IBM Cognos Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо IBM Cognos курсове за обучение демонстрират чрез интерактивни практически практики как да използвате анализ на данни и да генерирате отчети с IBM Cognos. Обучението на IBM Cognos се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

IBM Cognos Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Анализът е бизнес интелигентност на IBM. IBM Cognos Анализът осигурява гъвкава аналитична и докладваща среда за средни и големи предприятия. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към бизнес аналитици, които искат да използват IBM Cognos за анализ на данни и докладване. В края на обучението участниците ще могат да:
  Анализиране и споделяне на разбиране за данните. Визуализиране на бизнес резултатите. Използвайте AI-асистирана подготовка за почистване и комбиниране на източници на данни. Открийте скрити шаблони в данни с IBM Cognos Анализ, изграден в AI функции.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online IBM Cognos courses, Weekend IBM Cognos courses, Evening IBM Cognos training, IBM Cognos boot camp, IBM Cognos instructor-led, Weekend IBM Cognos training, Evening IBM Cognos courses, IBM Cognos coaching, IBM Cognos instructor, IBM Cognos trainer, IBM Cognos training courses, IBM Cognos classes, IBM Cognos on-site, IBM Cognos private courses, IBM Cognos one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions