Microsoft SQL Server Training Courses

Microsoft SQL Server Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор на живо курсове за обучение по Microsoft SQL Server (известен също като MS SQL Server или просто SQL Server) демонстрират чрез практическа практика основите на Microsoft SQL Server. Обучението за Microsoft SQL Server се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Microsoft SQL Server Subcategories

Microsoft SQL Server Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Microsoft SQL Server 2019 е система за управление на релационни бази данни (RDBMS), която осигурява поддръжка за съхраняване и извличане на данни и управление на натоварването с данни.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към администратори на база данни от напреднало ниво, които желаят да се научат как да конфигурират и управляват натоварването с данни в бази данни.До края на това обучение участниците ще могат:
  Създавайте и управлявайте бази данни, таблици и заявки. Управление на производителността на заявките. Създаване и възстановяване на резервни копия на бази данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
14 hours
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between T-SQL and other dialects
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
14 hours
The aim of this course is to provide a clear understanding of the advanced use of (SQL) for Microsoft SQL Server and the advanced use of Transact-SQL. For more in depth coverage of the topics this course can be run as a three day course.
7 hours
Delegates will gain an understanding of some of the more advanced features of Transact SQL as well as being able to do each of the following:
 • Use queries to return complex result sets
 • Manage database objects to aid query performance
 • Tune queries to perform more efficiently
This course is for anyone who currently uses Transact SQL to extract data from a Microsoft SQL Server database and wishes to expand their knowledge particularly in the areas of data analysis and improving query speed.
14 hours
Delegates will gain an understanding of the basic principles of Structured Query Language as well as being able to do each of the following:
 • Construct queries to extract and filter data from an SQL Server database
 • Create summarised results
 • Change, derive and format data to suit the required output
 • Change data and maintain database components and definitions
This course is for anybody who needs information from a Microsoft SQL Server database. It is suitable for either system developers or people from other areas who need to use SQL to extract and analyse data.
14 hours
This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:
 • How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
 • Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
 • How to create tables, use DDL, DML and DAL.
 • Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
 • An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
21 hours
Курсът е предназначен за администратори, разработчици и разработчици на бази данни. Целите на обучението:
  Придобиване и укрепване на уменията за създаване и управление на бази данни знание за синтеза и използване SQL за събиране и модификация на данни Прилагане на правила за сигурност в базата данни използването на усъвършенствани елементи (репликация, автоматизация, BI) използването на Microsoft SQL Server възможности за създаване на сложни отчети и решения за разработчиците
21 hours
Този курс е разделен на 3 основни секции и се състои от смес от презентации и практически упражнения.
  VB.NET Език в Visual Studio 2012 г. VB.NET Ориентация на обекта VB.NET и SQL Server 2012
14 hours
Курсът отговаря на въпроси
  Как да направим запитване? Какви са възможностите SQL? Какво е относителна база данни? Каква е структурата и SQL команди?
14 hours
Обучението е посветено на основите на създаването на среда за съхранение на данни въз основа на MS SQL Server 2008. Участникът в курса получава основата за проектирането и изграждането на склад за данни, който работи на MS SQL Server 2008. Придобиване на знания за това как да се изгради прост ETL процес въз основа на SSIS и след това проектиране и прилагане на куб данни с помощта на SSAS. Участникът ще бъде в състояние да управлява OLAP база данни: създаване и изтриване на база данни OLAP Обработка на промени в партицията онлайн. Участникът ще придобие познания за скриптиране XML / А и MDX.
14 hours
Този курс е създаден за делегати, които вече са запознати с SQL в Microsoft SQL Server Околна среда 2008/2012. Курсът се фокусира върху зададеното запитване и запитване, работа с индекси и анализ на плановете за изпълнение. Обучението обхваща също така таблични изрази, функции за рангиране и как да се справят с разделени таблици.
14 hours
As a core of the Microsoft data platform, SQL Server is a leading operational database management system.
21 hours
Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Microsoft SQL Server
 • Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
 • Understand the essentials of database design
 • Optimize a database through normalization
 • Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
 • Access Microsoft SQL Server through Excel
Audience
 • Data analysts
 • Business Intelligence professionals
 • Business managers
 • Excel experts who wish to expand their analysis skill set
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
Audience
 • Database Administrator
 • Developers
35 hours
This intensive training provides the fundamental knowledge and skills to use Windows PowerShell for automating administration of Windows based computers. The skills taught in this course are applicable to all Microsoft products that use Windows PowerShell for daily administration. Training focuses mainly on using Windows PowerShell as an interactive command line interface however it also includes some coverage of scripting and programming topics.
35 hours
Developers, analysts and business users need to quickly analyse large amounts of data, get insight into that data, retrieve hidden knowledge inside it, and report against various data sources professionally and effectively. This course will enable them to do this with SQL Server Business Intelligence. The 5 day course will cover the SQL Server components and tools used for B.I. projects. The course will also include the new features in SQL Server B.I. 2016. Reporting Services, Analysis Services and Integration Services will be explored and worked with. Components of Business Intelligence in SQL Server are completely independent from the SQL Server databases, so they can be used over any data sources. Therefore, it is not necessary to know the SQL Server itself. 4 Top Takeaways from the Course
 1. Make your existing data work harder for you
 2. Integrate diverse data stores to a single repository
 3. Transform raw data to business intelligence
 4. Create eloquent reports from raw data
14 hours
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure SSAS
 • Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
 • Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
 • Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes 
 • Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
 • Deploy real-world BI solutions using SSAS
Audience
 • BI (Business Intelligence) professionals
 • Data Analysts
 • Database and data warehousing professionals
 
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Online Microsoft SQL Server courses, Weekend Microsoft SQL Server courses, Evening Microsoft SQL Server training, Microsoft SQL Server boot camp, Microsoft SQL Server instructor-led, Weekend Microsoft SQL Server training, Evening Microsoft SQL Server courses, Microsoft SQL Server coaching, Microsoft SQL Server instructor, Microsoft SQL Server trainer, Microsoft SQL Server training courses, Microsoft SQL Server classes, Microsoft SQL Server on-site, Microsoft SQL Server private courses, Microsoft SQL Server one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions