QlikView Training Courses

QlikView Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори обучителни курсове на живо QlikView демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате QlikView за анализиране на данни и използване на открития на данни в подкрепа на вземането на бизнес решения. Обучението на QlikView се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

QlikView Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn how to start developing with QlikView. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure QlikView.
 • Transform data from various sources through QlikView scripting.
 • Build data models with QlikView.
7 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn how to use QlikView to support decision making in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure QlikView.
 • Analyze and display data using QliKView.
 • Use data discoveries from QlikView to support decision making.

Last Updated:

Online QlikView courses, Weekend QlikView courses, Evening QlikView training, QlikView boot camp, QlikView instructor-led, Weekend QlikView training, Evening QlikView courses, QlikView coaching, QlikView instructor, QlikView trainer, QlikView training courses, QlikView classes, QlikView on-site, QlikView private courses, QlikView one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions