Robotic Process Automation (RPA) Training Courses

Robotic Process Automation (RPA) Training Courses

Local instructor-led live Robotic Process Automation (RPA) training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Robotic Process Automation (RPA) Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
In this instructor-led, live training in България (onsite or remote), participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions. By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.
28 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use OpenSpan to automate Windows applications
 • Automate web application process
 • Deploy automated workflows
 • Diagnose and debug processes
 • Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes
Audience
 • Software architects
 • Developers
 • Consultants
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system. In this instructor-led training, participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions. By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization. Audience
 • Developers
 • Process designers
 • Technical persons in charge of deploying RPA within their organization
Format of the course
 • workshops
14 hours
Тази учебна сесия, базирана на класната стая, ще изследва Robotics и Robotic Process Automation (RPA). Делегатите ще предприемат компютърни примери и изследвания на случая за решаване на упражнения.
21 hours
ChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions. In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of building chatbots
 • Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
In this instructor-led, live training in България (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIt to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.
7 hours
Robotic Process Automation (RPA) е нова технология, която позволява автоматизиране на бизнес процеси и ръчни повтарящи се задачи. Този курс се фокусира върху максимизирането на стойността на RPA в оптимизацията на работната сила и постигането на трансформационни резултати. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към лидери, мениджъри и собственици на процеси, които искат да приемат и прилагат RPA, за да насърчат своята организация към ефективна цифрова трансформация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете основните концепции, ключови ползи и рискове на RPA. Вземете разбиране за стратегиите за цифрова трансформация и как да ги прилагате успешно. Приемане на RPA, за да се даде възможност за автоматизация на крайния процес в организацията си. Идентифициране на възможности за решаване на бизнес проблеми и ускоряване на растежа. Научете как да интегрирате аналитичната автоматизация с RPA за по-бързи бизнес резултати.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Някои практикуващи се упражнения в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
In this instructor-led, live training in България, participants will learn the Blue Prism architecture, its user interface and controls, as well as techniques for deployment and administration. Participants will have a chance to practice implementing their own instance of Blue Prism in response to different business scenarios. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create and manage their own business objects and processes.
 • Manage sessions and control robots and processes.
 • Deploy and manage Blue Prism in accordance with different business needs.
28 hours
In this instructor-led, live training in България (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to set up or extend an RPA system with more intelligent capabilities. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure UiPath IPA.
 • Enable robots to manage other robots.
 • Apply computer vision to locate screen objects with accuracy.
 • Enable robots that can detect language patterns and carry out sentiment analysis on unstructured content.
21 hours
In this instructor-led, live training in България (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 hours
UiPath е RPA (Robotic Process Automation) инструмент за автоматизиране на ежедневните задачи на една организация, освобождавайки служителите от ежедневната рутина на коренната работа. UiPath използва диаграми, графики на потока и опции за оттегляне и оттегляне, за да определи дейности за автоматизация. Тя позволява удобното управление на задачите, базирани на правила, и позволява споделянето и повторното използване на компонентите между различни проекти и екипи. Разширителната архитектура използва предсказуеми анализи, когнитивни способности и изкуствен интелект за автоматизиране на сложни процеси. В това обучение, ръководено от инструктори, учениците ще научат как да изградят робот от бизнес класа и да използват няколко роботи паралелно, за да увеличат ефективността на работата с инструмента UiPath RPA. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване на проста корпоративна робот. Управление на източния код с TFS. Използвайте Orchestrator Queues & транзакции. Добавете снайпери към UiPath студио.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at SAP power users and consultants who wish to create, deploy and manage software robots to automate repetitive human tasks in SAP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure UIPath on both the server and client.
 • Identify tasks that are suitable for automation with software robots.
 • Understand how UIPath differs from other automation tools.
 • Test and deploy UIPath software robots to automate tedious and time-consuming tasks in SAP.
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at business analysists and project managers who wish to carry out business analysis using the UiPath RPA tool. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the architecture and key features of UiPath RPA tool.
 • Understand the role of an RPA business analyst.
 • Map the business requirements and track the RPA process.
35 hours
UiPath е RPA (Robotic Process Automation) инструмент за автоматизиране на ежедневните задачи на организацията, освобождавайки служителите от ежедневната рутина на ротационна работа. UiPath използва диаграми, блок-схеми и опции за плъзгане и пускане, за да дефинира дейности за автоматизация. Той позволява удобно администриране на базирани на правила задачи и позволява компонентите да се споделят и използват повторно между различни проекти и екипи.Разширяемата архитектура UiPath използва прогнозни анализи, когнитивни способности и изкуствен интелект за автоматизиране на сложни процеси.В това водено от инструктор обучение на живо (на място или дистанционно), участниците ще се научат как да използват разширена функционалност в UiPath Studio, както и да използват ReFramework за изграждане на сложни агенти с възможности за AI (разбиране на документи).До края на това обучение участниците ще могат:
  Управлявайте разширени UiPath RPA проекти. Създайте роботизирана работна сила от корпоративен клас с помощта на ReFramework. Извлечете информация от неструктурирани източници на данни (напр. фактури, изображения). Създавайте разширени приложения с възможности за машинно обучение / AI (напр. откриване на спам).
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия Много упражнения и практика Практическо внедряване в лабораторна среда на живо
21 hours
In this instructor-led, live training in България (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RPA Express.
 • Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
 • Use RPA Express to map out a business flow.
 • Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
 • Plan a process automation strategy.
28 hours
In this instructor-led, live training in България, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture.
 • Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations.
 • Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow.
 • Lower operating costs and reduce errors through automation.
 • Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots.
 • Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization.
14 hours
In this instructor-led, live training, in България participants will learn how to operate an Automation Anywhere sample system. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hours
Bot Insight е бизнес интелигентен инструмент, вграден в платформата Automation 360. Той се използва за визуализиране на RPA данните и ги превръща в действителни бизнес знания и оперативна интелигентност. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към анализатори или разработчици на данни, които искат да използват Bot Insight за генериране на RPA аналитични панели и да улавят бизнес интелигентност в реално време. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете бизнес и оперативни аналитични концепции и как те се прилагат към RPA. Разгледайте различните функции и табла в Bot Insight и ги използвайте за анализ на данните. Научете как да конфигурирате, персонализирате и публикувате панели на CoE в Bot Insight. Съхранение на външни данни от други приложения (Power BI, Zoomdata и т.н.) Използване на конекти и APIs.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
In this instructor-led, live training in България (onsite or remote), participants will learn what RPA is and how it can be implemented within an organization. Different RPA tools and approaches are examined, then hands-on implementation exercises are carried out in a simulated front and back office setting using NICE Robotic Automation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Evaluate and select which processes and workflow are most appropriate for RPA.
 • Automate select cases of repetitive, time-intensive manual processes.
 • Configure and monitor Nice Robotic Automation in a production setting.
 • Present proposal and feedback on RPA results to management.
 • Scale an RPA system to match growing needs.
21 hours
Robocorp RPA Framework е решение за RPA (Robotic Process Automation) с отворен код, което улеснява разработването и поддръжката на софтуерни роботи. Тя се фокусира върху сътрудничеството, експериментацията, ученето и итериративното развитие на най-добрите практики. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчиците на софтуерни роботи, които искат да използват платформа, приятелска за разработчиците, с отворен код, за да изградят RPA решения за своята организация. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Robocode Developer Studio. Използвайте инструментите на разработчиците на Robocode, за да създадете RPA софтуер. Възстановяване на Robot Framework екосистемата за оптимизиране на развитието и сътрудничеството. Използвайте платформата за оркестрация на Robocloud, за да разпространите софтуерни роботи от бизнес класа. Споделете знания и изградете общност с други софтуерни роботи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams.
 • The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes.
In this instructor-led, live training, participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
 

Last Updated:

Online Robotic Process Automation (RPA) courses, Weekend Robotic Process Automation (RPA) courses, Evening Robotic Process Automation (RPA) training, Robotic Process Automation (RPA) boot camp, Robotic Process Automation (RPA) instructor-led, Weekend Robotic Process Automation (RPA) training, Evening Robotic Process Automation (RPA) courses, Robotic Process Automation (RPA) coaching, Robotic Process Automation (RPA) instructor, Robotic Process Automation (RPA) trainer, Robotic Process Automation (RPA) training courses, Robotic Process Automation (RPA) classes, Robotic Process Automation (RPA) on-site, Robotic Process Automation (RPA) private courses, Robotic Process Automation (RPA) one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions