План на курса

Въведение

  Преглед на употребата и предимствата на Digital Twin Digital Twin

Fundamentals of Digital Twin

  Използване в реално време на Digital Twin Основни концепции на еволюцията на Digital Twin Pairing Хронология на Digital Twin Terminologies

Цифрова нишка и сянка

  Цифрова нишка Digital Shadow

Изграждащи блокове

  Digital Twin градивни елементи Технологични драйвери и активиращи елементи

Видове цифрови близнаци

  Продукт, базиран на процес, базиран на функционалност, базиран на зрялост

Цифрова двойна платформа и мидълуер

  Характеристики на платформата Digital Twin Организационно въздействие Бариери при внедряването Слоеста архитектура на мидълуер Услуги на мидълуер

Цифрово осиновяване на близнаци

  Стратегия за осиновяване на Digital Twin Въпросник за осиновяване на Digital Twin blueprint

Развитие и Management

  Преглед на данни и модел Среда за моделиране Управление на данни и модели

Жизнен цикъл и Use Cases

  Жизнен цикъл на продукта Digital Twin Преглед на случаите на употреба Поддръжка на Digital Twin

Бъдещето на Digital Twin

  Компании и кариери в Digital Twin Предимства на Digital Twin в индустрията Индустриални възможности на Digital Twin

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

 • Не са необходими предпоставки

Публика

 • Учени по данни
 • ИТ специалисти
 • Всеки, който иска да научи и използва Digital Twin
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)