Elasticsearch Training Courses

Elasticsearch Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори на живо Elasticsearch курсове за обучение демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика архитектурата и терминологията на Elasticksearch и как да настроите, управлявате и работите с Elasticsearch. Обучението на Elasticsearch се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Elasticsearch Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Elasticsearch е отворена, разпределена търсачка. Обикновено се използва заедно с Logstash (мотор за събиране на данни и лог-парсинг) и Kibana (аналитична и визуализирана платформа) за съставяне на "ELK stack". Този инструктор-ведено, живо обучение е насочено към разработчиците на софтуер, които искат да изграждат решения за търсене и анализ, като използват Elasticsearch. Обучението започва с дискусия за Elasticsearch архитектурата, включително нейния разпределен модел и API за търсене. Това следва обяснение за функционалността на Elasticsearch's и как да се интегрира най-добре в съществуващо приложение. Упражненията на ръцете са важна част от обучението и дават на участниците възможност да практикуват знанията си, като получават обратна връзка за тяхното изпълнение и напредък. Формат на курса
  Тежък акцент върху живата практика. Повечето от концепциите се научават чрез проби, упражнения и практическо развитие.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
Audience Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.
21 hours
Audiance Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.  
14 hours
Audience Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.  
14 hours
Това водено от инструктор обучение на живо е насочено към системни администратори, които желаят да настроят ELK стек (Elasticsearch, Logstash, Kibana).Обучението започва с обсъждане на архитектурата и функционалността на ELK, след което се преминава към лабораторно внедряване и практика на живо. Практическите упражнения са важна част от обучението и дават на участниците шанс да приложат на практика знанията си, като същевременно получават обратна връзка за напредъка си.Формат на курсаСилен акцент върху практиката на живо Повечето от концепциите се научават чрез упражнения и практическо внедряване и разгръщане
14 hours
This training introduces Kibana to the users of Elasticsearch. Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps. Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.

Last Updated:

Online Elasticsearch courses, Weekend Elasticsearch courses, Evening Elasticsearch training, Elasticsearch boot camp, Elasticsearch instructor-led, Weekend Elasticsearch training, Evening Elasticsearch courses, Elasticsearch coaching, Elasticsearch instructor, Elasticsearch trainer, Elasticsearch training courses, Elasticsearch classes, Elasticsearch on-site, Elasticsearch private courses, Elasticsearch one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions