Piwik PRO Training Courses

Piwik PRO Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо Piwik PRO обучителни курсове демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Piwik PRO за анализиране на трафика на уебсайта и поведението на потребителите и за получаване на представа за ефективността на уебсайта и възможностите за оптимизация. Обучението Piwik PRO се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Piwik PRO Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Обучението обхваща широк набор от теми, свързани с уеб анализите, за да накарате вас и вашия екип да започнете да работите с Piwik PRO Analytics Suite за нула време!Присъстващите ще бъдат запознати с материята на уеб анализа и неговата роля в маркетинговата стратегия, както и с различните платформи за анализ и техните характеристики. Сесиите ще обхванат разбиране на основни термини като посещения и събития, ключови показатели за ефективност (KPI), отчитане, реализации, персонализирани отчети, както и разширени аналитични конфигурации. Сесиите също така обхващат използването на Consent Manager и неговата роля при извършването на GDPR съвместими анализи.Специална част от обучението е посветена на управление на етикети и конфигуриране на Tag Manager за събиране на аналитични данни. Ще се запознаете и с Piwik PRO API. Участниците ще придобият задълбочено разбиране за уеб анализа и как ефективно да използват Piwik PRO за постигане на маркетинговите си цели.Аудитория - Към кого е предназначен този курс:Тази обучителна сесия е особено подходяща за тези, които искат да развият или подобрят своите умения за уеб анализ и разбиране на платформата Piwik PRO.Обучението е предназначено за специалисти по дигитален маркетинг, анализатори на данни, разработчици и други лица, които участват в управлението и оптимизирането на уебсайтове и онлайн маркетингови кампании.Ако имате желание да научите повече за уеб анализа и как той може да се използва за подобряване на техния уебсайт и маркетингови резултати - този курс е за вас. 

Last Updated:

Online Piwik PRO courses, Weekend Piwik PRO courses, Evening Piwik PRO training, Piwik PRO boot camp, Piwik PRO instructor-led, Weekend Piwik PRO training, Evening Piwik PRO courses, Piwik PRO coaching, Piwik PRO instructor, Piwik PRO trainer, Piwik PRO training courses, Piwik PRO classes, Piwik PRO on-site, Piwik PRO private courses, Piwik PRO one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions