Web Analytics Training Courses

Web Analytics Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на живо за уеб анализ в България.

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Web Analytics Subcategories

Web Analytics Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Mixpanel е решение за анализ, което предоставя задълбочени продуктови и потребителски анализи за уеб и мобилни устройства.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към анализатори на данни, които желаят да извършват анализ на продукти и потребители с помощта на Mixpanel.До края на това обучение участниците ще могат:
  Научете как да използвате Mixpanel като инструмент за уеб анализ. Разберете Mixpanel концепциите и изпълнението. Разбиране и тълкуване на данни за събития.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
14 hours
Matomo е софтуер за уеб анализ с отворен код, който предоставя статистически отчети за данни въз основа на използването и дейностите на уебсайта.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към анализатори, които желаят да използват Matomo за извършване на задачи за уеб анализ, като например генериране на подробен отчет за използването на уебсайт.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете как Matomo работи при анализиране на уеб данни. Научете как се събират и проследяват данните с Matomo. Разбиране и тълкуване на Matomo доклади.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
14 hours
Обучението обхваща широк набор от теми, свързани с уеб анализите, за да накарате вас и вашия екип да започнете да работите с Piwik PRO Analytics Suite за нула време!Присъстващите ще бъдат запознати с материята на уеб анализа и неговата роля в маркетинговата стратегия, както и с различните платформи за анализ и техните характеристики. Сесиите ще обхванат разбиране на основни термини като посещения и събития, ключови показатели за ефективност (KPI), отчитане, реализации, персонализирани отчети, както и разширени аналитични конфигурации. Сесиите също така обхващат използването на Consent Manager и неговата роля при извършването на GDPR съвместими анализи.Специална част от обучението е посветена на управление на етикети и конфигуриране на Tag Manager за събиране на аналитични данни. Ще се запознаете и с Piwik PRO API. Участниците ще придобият задълбочено разбиране за уеб анализа и как ефективно да използват Piwik PRO за постигане на маркетинговите си цели.Аудитория - Към кого е предназначен този курс:Тази обучителна сесия е особено подходяща за тези, които искат да развият или подобрят своите умения за уеб анализ и разбиране на платформата Piwik PRO.Обучението е предназначено за специалисти по дигитален маркетинг, анализатори на данни, разработчици и други лица, които участват в управлението и оптимизирането на уебсайтове и онлайн маркетингови кампании.Ако имате желание да научите повече за уеб анализа и как той може да се използва за подобряване на техния уебсайт и маркетингови резултати - този курс е за вас. 
14 hours
Hotjar is a tool that reveals user interaction and behavior. With Hotjar, developers can monitor and improve the user's experience by understanding website user and visitor traffic. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to reveal user interaction and behavior with Hotjar. By the end of this training, participants will be able to:
 • Research and profile user interactions in a web application.
 • Gain a better understanding of websites users and visitors to increase website conversions.
 • Leverage and apply Hotjar recordings in an appropriate manner to remove faults in web design and/or functionality.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Google Analytics е софтуер за уеб анализа за проследяване и отчитане на уебсайтовите данни. С помощта на Google Analytics, потребителите могат да събират информация и да вземат решения, базирани на данни, за бизнес операции. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към анализатори на данни, които искат да използват Google Analytics за проследяване и отчитане на данните на уебсайта. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте Google Analytics, за да събирате данни за уебсайта. Създаване и анализ на докладите. Придобиване на знания и вземане на решения, базирани на данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Matomo, formerly Piwik, is an open-source web analytics platform for analyzing and visualizing website traffic and user behavior. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web analysts, marketing and sales professionals, and system administrators who wish to use Matomo to track and analyze website traffic, and to generate reports and insights for website optimization and business decision-making. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Matomo on-premise or on the cloud.
 • Set up tracking of website traffic and user behavior using Matomo.
 • Analyze website traffic and user behavior using Matomo reports and visualizations.
 • Generate insights and recommendations for website optimization and business decision-making using Matomo data.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Online Web Analytics courses, Weekend Web Analytics courses, Evening Web Analytics training, Web Analytics boot camp, Web Analytics instructor-led, Weekend Web Analytics training, Evening Web Analytics courses, Web Analytics coaching, Web Analytics instructor, Web Analytics trainer, Web Analytics training courses, Web Analytics classes, Web Analytics on-site, Web Analytics private courses, Web Analytics one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions