Presentation Skills Training Courses

Presentation Skills Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на презентационни умения демонстрират чрез интерактивна практическа практика основите на презентационните умения. Обучението за презентационни умения се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Presentation Skills Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This course aims to improve public speaking skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It's designed for everyone, mostly conference speakers and team-meeting presenters.
7 hours
This course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.
7 hours
This course is aimed at anyone wanting to work more efficiently in PowerPoint when creating slides and to learn the basics of presenting them.
7 hours
The course is dedicated to sales teams. It focuses on leveraging PowerPoint's functions that aid in the sales process, ie. how to show data effectively, how not to over-clutter slides, and what to focus on in a sales deck.
14 hours
Objective: Improving the ability to prepare an attractive presentation using Powerpoint and other tools Addressees: Sales representatives, consultants, research and teaching staff, managers, teachers, corporate employees, SMEs and public institutions, for which the challenge is to stand in front of a group of people, say to them, arousing interest
14 hours
Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC and VMware have benefited from this programme, developing a better balance in their influencing style and demonstrating a resilient response to challenges in the work place. If you want to : • Create high-performing work teams • Consistently win contracts from pitching • Successfully negotiate the best deals • Build shareholder value, year on year... then you need our influencing programme
7 hours
This course will give you the knowledge about how to present finance information (numbers) in PowerPoint and not just the presentations skills itself. You will be able to present finance information in more professional way.
14 hours
В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да подготвят и да представят убедителна PowerPoint презентация. От техническа подготовка до квалифицирана доставка, всяка основна точка е обхваната в този интерактивен семинар. В края на обучението участниците ще могат да:
  Използвайте правилното мислене, за да предоставите мощна и убедителна презентация Практикуване на ефективни комуникационни техники за подобряване на презентацията Подгответе PowerPoint слайдове, които допълват и укрепват презентацията Създаване на връзка с аудиторията, която улеснява доверието и позволява продажбата на идея, предложение, продукт или услуга
публиката
  Лидери и мениджъри Инженери Изследователи Консултанти Лица с малък или никакъв бизнес фон Хората, които се подготвят да предложат идея или предложение
Формат на курса
  Формат на семинара с много упражнения и практика в жива и ангажираща среда.
Забележка
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате
21 hours
Audience Staff who need to be fully prepared to deliver presentations:
 • To their teams
 • To clients
 • To other audiences internal to the company
 • To other audiences external to the company
Format of the course A combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Delegate Presentations – with full feedback
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Prepare and structure an effective presentation
 • Prepare themselves properly for that presentation
 • Deliver that presentation with confidence
 • Use the various visual aids that a presenter might choose to employ in creating a stimulating presentation
 • Deal with the different types of people who they will encounter in their presentations
14 hours
Цели на курса:   След този 2-дневен курс, треньорите / участниците ще бъдат               
  и е. Разработване на по-дълбоко разбиране на елементите, които осигуряват ефективна обществена реч и предаване. II е. Изграждане на техники, които ще осигурят развитието на възможности на високо равнище за представяне на идеи на широк спектър от аудитории във всеки брой на населението / участниците. III е. Прилагайте учения за повишаване на доверието, влиянието и способността за убеждение IV е. Оценяване на значението на публичните говорещи умения в личното и професионалното развитие на индивида.
Методологията е:
  ЛЕД тренировъчни инструктори Играе ролята  Игри за изграждане на личност и доверие Демонстрация на връщане и актуална доставка на идеи в публичния форум
Критериите за най-добри изпълнители са както следва: Оригиналност на съдържанието = 15% Комплекс на доставка = 20% Ефективен поток на идеи = 15% Магистър на субекта = 30% Чистота на материалите = 10 % Лична доставка и доверие = 10 % •  
14 hours
  Цели на курса: След този двудневен курс, треньорите / участниците ще бъдат Разработване на по-дълбоко разбиране на елементите, които осигуряват ефективна обществена реч и предаване. Изграждане на техники, които ще осигурят развитието на възможности на високо равнище за представяне на идеи на широк спектър от аудитории във всеки брой на населението / участниците. Прилагайте учения за повишаване на доверието, влиянието и способността за убеждение Оценяване на значението на публичните говорещи умения в личния и професионалния развитие на индивида.
 • Специфични са: Целенасочена стойност: 15-20 Pax\
 • Обща дневна продължителност: 7 часа + 1 час обяд
 • Настройка: клас и презентация Настройка
 • Методологията е: ЛЕД тренировъчни инструктори
 • Роля играе
 • Игри за изграждане на личност и доверие
 • Демонстрация на връщане и актуална доставка на идеи в публичния форум
 • Необходими са хардуер и оборудване Проектор
 • Допълнителен лаптоп за 2-ия ден
 • Белият панел с материали за писане
 • Писане на парафенал за участниците
 • Звукова система / Лапел Мик
 • Големи строителни блокове / Lego
 • Шоколад и други токове за дейности
 • Сертификат за изпълнение / завършване
 • Награди за най-добри изпълнители (3 награди)
 • Last Updated:

  Online Presentation Skills courses, Weekend Presentation Skills courses, Evening Presentation Skills training, Presentation Skills boot camp, Presentation Skills instructor-led, Weekend Presentation Skills training, Evening Presentation Skills courses, Presentation Skills coaching, Presentation Skills instructor, Presentation Skills trainer, Presentation Skills training courses, Presentation Skills classes, Presentation Skills on-site, Presentation Skills private courses, Presentation Skills one on one training

  Специални оферти

  No course discounts for now.

  Абонамент за специалните оферти

  Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

  НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions