Soft Skills Training Courses

Soft Skills Training Courses

Local instructor-led live Soft Skills training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver high quality Coaching sessions

- To individual members of their own staff
- To their teams
- To individuals who are not directly connected to their own teams but who would value their independent – and non-judgemental - input

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Coaching sessions – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Define “Coaching” and explain in detail the use of Coaching to improve individual and team performance – particularly relating its use to understanding the reasons behind (and rectifying) under-performance
- Deliver meaningful Coaching Sessions
21 hours
Стратегията за грижа за клиентите играе важна роля в изграждането на удовлетворението на клиентите, като ви помага да запазите лоялни клиенти и да увеличите нивата на повтарящ се бизнес. Чрез добра обслужване на клиентите печелите доверието на клиента, подобрявате имиджа на компанията и укрепвате конкурентното си предимство на пазара. Този курс се фокусира върху стратегии и умения за изграждане на трайни взаимоотношения с клиентите чрез разработване на ценни и ефективни стратегии за грижа за клиентите. Задоволените клиенти могат, чрез разговори и разказване на истории, да станат доброволни посланици за вашата компания и са много вероятно да препоръчат услугите си на другите. Този семинар също така ще помогне на участниците да комуникират ефективно, адекватно и ясно във всички ситуации.

Целите

Развиване на компетентност в областта на професионалната грижа за клиентите Увеличаване на ефективността на комуникацията с клиентите Достигане на знанието за това как да се постигнат основните нужди и очаквания на клиентите Създаване на силни и устойчиви отношения с клиентите Разширяване на положителния имидж на компанията на пазара Идентифициране, намаляване и преодоляване на възражения и бариери Научете за личността и комуникационните предпочитания, когато се занимавате с клиенти Възможност за създаване на отворена среда за комуникация Развиване на умения за ясна и ефективна комуникация Идентифициране на бариери за ефективна комуникация Магистър по телесен език и невербална комуникация

Методи

Роля игра Тестове за самооценка Упражнения в групи Индивидуална работа Практически сесии четене дискусии

Учене на улиците

При завършване на курса участниците ще могат да:

Създаване на ориентирана стратегия за обслужване на клиенти Идентифициране на ключови проблеми на клиентите Създаване на професионален имидж на компанията Приспособяване към специфични стилове на поведение на клиента Увеличаване на лоялността на клиентите чрез изключителна обслужване на клиентите Развиване на комуникационни умения с клиентите Използвайте техники за изграждане на взаимоотношения Разработване на личен план за действие за подобряване на уменията за обслужване на клиенти Покажете гестове на щедрост и висококачествена грижа за клиентите Използвайте техники за справяне с трудни ситуации Признаване на препятствия за предоставянето на отлична обслужване на клиенти
14 hours
This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
14 hours
In an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable.

Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance.

This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution
- To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills
- To learn the art of assertiveness and self-confidence
- To experiment, experience and practice conflict resolutions
7 hours
This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
4 hours
Преглед на:

Има пет етапа в процеса Design Thinking (DT) (емпатизиране, определяне на проблема, идея, прототип, тест).

В един все по-сложен свят, ние се справяме с проблеми, които могат да се нуждаят от специални подходи. Design Thinking Помага за справяне с сложни проблеми. Магистърската дизайн-мисъл помага да се справят с сложни проблеми ефективно, да общуват по-добре, да убеждават ефективно, да подобрят бизнес резултатите и да подобрят организационното и лично поведение и изпълнението.

Как DT работи: научаване от хора и проблеми, намиране на модели, дизайн модел (модел дрифт), тестване на модела, оценка на модела и преинженер. Връзката между ДТ, иновациите и предприемачеството. Методи и инструменти на DT: persona, карта на заинтересованите страни, карта на пътуването на клиентите, график на услугите, бизнес модел иновации. Прилагане на DT: дизайн мислене, смущаващ иновации, итеритивен подход, агилна оценка техника, критично мислене, решаване на проблеми, екипна работа, лидерска готовност, комуникационни умения, технологично съзнание, напред мислене, междукултурна и етична компетентност, емоционална интелигентност, самосъзнание, преговарящи умения, разрешаване на конфликти.

Целите са:

Разбиране на основите и нюансите на ДТ Да се изследват ключови концепции, фактори, теории, типове и модели в DT За експериментиране, опит и практика ДТ

Доставка на:

Това е 1 ден (4 часа) курс и се състои от:

лекции (40% - представяне на теории, концепции, модели и взаимодействия), Групни упражнения (30% - групова динамика, игри, групова дискусия и упражнения за разрешаване на конфликти), индивидуални дейности (15% - писане, проектиране и съвместна дискусия) и други (15% - видеоклипове, четене).

Забележка: поради естеството на този курс има минимален размер на групата от 3

14 hours


INTRODUCTION

International Business Etiquette is not about rules & regulations but is particularly important for personal working or traveling for business.

Knowledge of international business etiquette is relevant for conducting meetings, building relationships with others and demonstrating respect for local culture.

In the business world, good business etiquette means that you act professionally and exercise proper manners when engaging with others in your profession.

OBJECTIVE

This course is design to enhance and Benefits Professional on the following .

- Enhanced Personal & Professional image.
- Mastering International Protocol & personal diplomacy.
- Proficiency and competence in various forms of corporate and diplomatic communication.
- Increased self-confidence in official, formal and informal contacts.
- Sharpened professional communication skills.
- Increased confidence in public relations.
- Perfected understanding of formal and informal dress, including evening attire.
- Enhanced ability to work in international environment, understanding key elements of cross-cultural communication and refined competence in contacts with partners’ from all over the world.
14 hours
INTRODUCTION

China: a developing country and the world’s second largest economy. China’s rapid market transformation and economic expansion supported by a series of government reforms is now an attractive destination to do business and seek jobs opporrtunites. .

Chinese business culture and etiquette can be a little different than Western business practices. As you start to seek jobs opportunities or expand your business in China, it is important to have at least a basic understanding of Chinese business culture and etiquette. Knowing and practicing common customs will also help you relax, avoid embarrassment, and focus on building success.

When it comes to Chinese business etiquette, there is just one overarching rule:

When in China, do as the Chinese do!

The main learning and development objectives is to lean and gain new skills knowledge in Chinese Business Culture and Social etiquette that helps Corporate Representatives, Professionals to do a job well in China.
21 hours
INTRODUCTION

- Have you ever felt unsure of yourself in social situations?
- Are you concerned about how to address people or how to propose a toast?
- Where to seat your VIP or even which fork to use?
- Although having proper protocol and etiquette may go by unnoticed, its absence will be duly noted

In this course you will learn

- How to handle social situations with grace and ease.
- You will also experience and learn the art of dining etiquette,
- In a real restaurant setting.

You will learn how to handle all types of crockery and cutlery at casual and formal gatherings and experience special foods without embarrassment.

Whether you are in charge of a social occasion or attending one, you can be a gracious host and appreciative guest!
14 hours
This course is designed to help Managers and Executives understand the Important and organizational of Press Conference. Participants will be introduced to the important of Press Conference, tools such as understanding the media, building a relationship with the media, writing press releases, preparing press kits, organizing a press conference, and dealing with media interviews. The interactive workshop will also provide useful tips on how to establish and enhance an organization’s responsiveness to the media and how to maintain good relations with media representatives and organizations.

Objectives.

• Developing competencies in the area of organizational of Press Conference

• Increasing the efficiency of Managing Press Conference and Media Enquiries

• Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of journalist

• Building strong and sustainable relationships with members of the press or media

• Expanding the positive image of the company in the market

• Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers

• Developing skills to communicate clearly and effectively

Training Benefits.

• Those who are interested in harnessing the power of public relations to better achieve organizational

goals

• Managers/Executives who need to establish and maintain effective media relations

• Those who need to gain a better understanding of PR tools like press releases, press kits and press

conferences

• Those who wish to learn how to handle media interviews to achieve positive results
7 hours
Stress is so prevalent in our culture it has almost become a badge of honour. Back to back meetings, competing priorities, working late into the evening are just a few things considered normal. How often are you experiencing signs of distress: inability to eat without pain, stomach upsets or cramps, headaches, imposter syndrome and other low self-worth beliefs. It's time to take a stress detox.
7 hours
В края на обучението участниците ще могат да:

Разработване на по-силна идея за различните подходи към съвременното предаване на ученето. Умее да свързва текущата доставка с нови и свежи подходи в обучението доставка. Създайте адаптивна и проактивна учебна програма, която ще максимизира цифровизацията и всички нейни ползи. Управление на организацията в прилагането на цифровата трансформация към обучениетоФормат на курса

Инструкторът води обучение чрез онлайн доставка Интерактивно планиране с резултати Дигитални ледници Курсът работи

14 hours
С повече от 70 години научноизследователска подкрепа, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) е най-често срещаната психологическа оценка днес. MBTI Инструментът предоставя четири букви тест резултат на индивиди, които интерпретират предпочитанията си, помагат в развитието на личността и пилоти кариерно управление.

Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към мениджъри на човешки ресурси, бизнес екипи и хора от организация, които искат да работят чрез тяхното разнообразие и да постигнат ефективност на лично и професионално ниво.

В края на обучението участниците ще могат да:

Разберете основните психологически концепции зад инструмента MBTI. Разбиране на собствения си тип личност и неговото въздействие на работното място. Управление на слабостите на личността и предходните силни. Идентифицирайте други типове личности на MBTI на работното място и сътрудничете съответно. Управление на различията между екипните партньори и изграждане на по-добри връзки.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
4 hours
Стойностите на компанията формират и отразяват нейните практики не само като бизнес, но и като организация. Познаването на тези принципи позволява на хората да разберат културата, която насърчава компанията да постигне целите си. Оценката и прилагането на основните ценности са от решаващо значение за изграждането на морала на служителите и са много необходими в днешното работно място.

Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към нови служители и организационни екипи, които искат да се свържат с идентичността на компанията, да създадат здравословна работна среда и да укрепят своя сътруднически дух.

В края на обучението участниците ще могат да:

Разберете ценностите на компанията и ги разпознайте като ъгъл на организационната култура. Създаване на положителна атмосфера сред сътрудниците, работодателите и клиентите. Използвайте основните ценности, които са научили за постигането на целите на проекта. Оценете ролята на целите на компанията за цялостното развитие на характера.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Емоционалната интелигентност (EI), известна също като емоционален коефициент (EQ), е способността да се идентифицират и управляват емоциите в себе си и другите. Разработването на EQ в екипи може да подобри представянето, комуникацията, управлението и отношенията на работното място.

Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към екипи, които искат да оценяват, управляват и оценяват индивидуалния и екипния EQ.

В края на обучението участниците ще могат да:

Измерване на индивидуалния EQ, за да се разбере как да взаимодейства по-добре с колегите си. Разберете емоциите и поведенията на други хора, за да подобрите отношенията си с колеги в екип. Използвайте емоционалната интелигентност, за да създадете положителна и продуктивна работна среда. Използвайте емоционална интелигентност, за да се справите с промените и конфликтите на работното място.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Далечният екип (наричан също като виртуален екип, разпръснат екип или разпределен екип) е група хора, които работят заедно от различни места. Далечното лидерство е основно управленско умение за изграждане и улесняване на ефективен отдалечен екип.

Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към мениджъри и изпълнители, които искат да прилагат правилните инструменти, умения и методологии за управление на отдалечени екипи.

В края на обучението участниците ще могат да:

Разгледайте отдалеченото лидерство, структурите и компонентите, за да адаптирате успешно настрояването на отдалечената работа. Разработване на доверие, цели, култура и екипна работа, за да се създаде ефективна и продуктивна дистанционна екип. Използвайте съществуващите инструменти и технологии за подобряване на виртуалната комуникация и сътрудничество. Извършване на задачите и методи за управление на проекти за измерване на изпълнението на отдалечен екип.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 hours
Audience

- Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Influencing and Avoiding Conflict with :

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Course Objectives

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders

Format

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies
21 hours
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding People and Team Management for:

- Themselves
- Their colleagues (peers)
- Their bosses
- Their team members
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Appreciate how to manage, motivate and develop their team members
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
35 hours
Communication skills have long been recognised as essential to professional success and many a career has stalled, faltered or stagnated thanks to a lack of communication skills. Contrary to urban myth, few of us are born with this skill, instead most have either practised or learned from mistakes. This course is designed to assist delegates to improve their communication skills and in consequence their ability to work with others.

Mediation skills are subtly yet meaningfully different. Excellent communication is a pre-requisite but more important is the ability to listen and take note of what is being said. The role of the mediator is to help parties reach a solution to their problem and to arrive at an outcome that both parties are happy to accept. Mediators avoid taking sides, making judgements or giving guidance. They are simply responsible for developing effective communications and building consensus between the parties. This course also covers the wider range of skills, in addition to communication, that are required to be an effective mediator.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
- Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
- Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
- Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
- Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 hours
Работата в екип носи предизвикателства в областта на комуникацията, екипната работа и ефективността. Въпреки че техниките за преодоляване на тези предизвикателства не са сложни, прилагането им в реалния живот изисква ангажимент и практика.

Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към лидерите на екипа и членовете на екипа, които искат да подобрят начина, по който те общуват, сътрудничат и взаимодействат помежду си. Чрез поредица от практики, екипите могат да подобрят тези умения, което води до по-продуктивна работа и по-щастлив работен живот.

В края на обучението участниците ще могат да:

Идентифициране и решаване на общи проблеми в начина, по който те общуват и реагират на другите на работното място. Подобряване на ефективността, с която работата се извършва като екип. Разберете индивидуалността, както и колективните нужди на екипа, за да управлявате и насочвате по-добре своите усилия. Разберете значението и значението на емоционалната интелигентност като показател и ръководство за подобряване на човешките отношения на работното място.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Audience

Managers, Team Leaders and staff members who feel that:

- They are attending too many meetings
- Their time is being “stolen” by other people
- They cannot get to the bottom of their day’s work because of a lack of planning, foresight or prioritisation

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage meetings effectively – respecting the time pressures of those whom they invite to meetings
- Follow the standard processes for calling, managing and preparing the output of meetings
- Appreciate more widely some of the ways of managing themselves and their time more efficiently: to work smarter not harder…
7 hours
Art of Hosting, известен също като Participatory Leadership, е структуриран подход за улесняване на стратегическите срещи за организации или групи. С правилните инструменти и мислене, прилагането Art of Hosting в виртуалното пространство не само насърчава сътрудничеството, но и води до по-привлекателни и автентични онлайн разговори.

Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към треньори, консултанти, лидери и комуникатори във всяка област, които искат да прилагат методите Art of Hosting за по-ефективно улесняване на онлайн срещите на различни виртуални платформи (Zoom, Google Meet, Slack и т.н.).

В края на обучението участниците ще могат да:

Разберете концепциите, методите и мисленето зад Art of Hosting или Participatory Leadership. Научете как да улеснявате ефективните онлайн срещи за отдалечени участници, като прилагате техниките Art of Hosting. Създайте безопасна и ангажираща виртуална среда за Art of Hosting, като зададете правилния тон и мислене. Управлявайте онлайн Art of Hosting сесии по-ефективно, като изберете подходяща платформа и се чувствате комфортно с технологията. Дръжте участниците ангажирани чрез стимулиране на онлайн разговори чрез интерактивни инструменти (жив чат, белтборд, разкъсване стаи и т.н.) Изграждане на по-дълбоки връзки с участниците и други практикуващи, за да учат колективно и да придобият ценни познания.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver presentations:

- To their teams
- To clients
- To other audiences internal to the company
- To other audiences external to the company

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Presentations – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Prepare and structure an effective presentation
- Prepare themselves properly for that presentation
- Deliver that presentation with confidence
- Use the various visual aids that a presenter might choose to employ in creating a stimulating presentation
- Deal with the different types of people who they will encounter in their presentations
14 hours
This course aims to improve public speaking skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory.

It's designed for everyone, mostly conference speakers and team-meeting presenters.
7 hours
This course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.

Last Updated:

Upcoming Soft Skills Courses

Online Soft Skills courses, Weekend Soft Skills courses, Evening Soft Skills training, Soft Skills boot camp, Soft Skills instructor-led, Weekend Soft Skills training, Evening Soft Skills courses, Soft Skills coaching, Soft Skills instructor, Soft Skills trainer, Soft Skills training courses, Soft Skills classes, Soft Skills on-site, Soft Skills private courses, Soft Skills one on one training

Специални оферти

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions