Prometheus Training Courses

Prometheus Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктор курсове на живо за Prometheus демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Prometheus за наблюдение и предупреждение за събития. Обучението на Prometheus се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Prometheus Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at system administrators and developers who wish to use Prometheus to monitor Kubernetes clusters. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Prometheus.
 • Monitor dynamic cloud environments.
 • Gain better insight into their Kubernetes clusters.
 • Set up alerts that are precise and insightful.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Prometheus е база данни на часовата серия с отворен код за мониторинг и алармиране на системите. Той се откъсва от по-голяма инфраструктура, което го прави надежден инструмент за диагностициране на проблеми веднага по време на отлагане. Това обучение, ръководено от инструктори, на живо (онлайн или онлайн) е насочено към системни администратори и DevOps инженери, които искат да използват Prometheus за мониторинг на системи и приложения на роднина или чрез високодинамични микросервиси, работещи в облачна среда. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създаване и инсталиране Prometheus. Разберете характеристиките, архитектурата и основните концепции на Prometheus. Научете как да търсите данни, използвайки PromQL. Създаване на визуализации и dashboards с Grafana. Настройване на системи за наблюдение и предупреждение правила. Анализиране и оптимизиране на системите и изпълнението на приложенията. Осигуряване на безопасна интеграция към отдалечени крайни точки и съществуващи системи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Prometheus courses, Weekend Prometheus courses, Evening Prometheus training, Prometheus boot camp, Prometheus instructor-led, Weekend Prometheus training, Evening Prometheus courses, Prometheus coaching, Prometheus instructor, Prometheus trainer, Prometheus training courses, Prometheus classes, Prometheus on-site, Prometheus private courses, Prometheus one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions