План на курса

1 Scrum Framework на практика: 1. 1 Въведение в Scrum framework ● Емпиризъм и Lean мислене. ● Стълбове на Scrum ● Ценности и нагласи в Scrum

1.2 Отговорност в Scrum екипа - организация на гъвкава екипна работа

● Scrum Главен ● Собственик на продукта ● Разработчици

1.3 Събития и процес в Scrum - организация на проект/процес в Scrum ● Структура на спринт ● Планиране на спринт ● Ежедневно Scrum ● Преглед на спринт ● Ретроспектива на спринт 1.4 Артефакти и процес в Scrum - създаване на бизнес стойност в Scrum - работа с изисквания, качество ● Product Backlog ● Sprint Backlog ● Увеличаване ● Product Backlog усъвършенстване 1.5 Scrum мащабиране

2. Развитие и лидерство в самоуправляващи се екипи ● Самоуправление и екипно сътрудничество ● Фасилитация – принципи, техники и инструменти ● Коучинг и наставничество ● Лидерство – лидерство ● Сътрудничество с хора и екипи ● Scrum в организацията ● Фасилитация и коучинг 3. Гъвкаво управление на продукта ● Планиране на пускането на пазара ● визия и цел на продукта ● бизнес стойността на продукта ● управление на изискванията ● бизнес стратегия И управление на продукта ● сътрудничество с околната среда 4. Разработване и доставка на продукта ● ключови елементи от процеса на доставка ● технически рискове ● качество ● интеграция ● оптимизация 5 Гъвкава култура в организацията ● Гъвкава организация и култура ● планиране на портфолио ● управление на доставката на стойност 6. подготовка за изпити - Scrum примерни тестове за Master II

Изисквания

Обучението изисква сертификат Professional Scrum Master I, Scrum.org.

 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (3)