Project Management Training Courses

Project Management Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на живо за управление на проекти (PM) демонстрират чрез практическа практика как да се приложи ефективно управление за постигане на конкретни цели в даден проект. Обучението по управление на проекти се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Project Management Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at intermediate-level Jira administrators who wish to learn how to use Jira Service Management efficiently. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the fundamentals of Jira Service Management.
 • Set up and configure a service desk and manage requests.
 • Manage Jira Service Management backend and integration.
14 hours
Oracle Primavera P6 е цялостно и гъвкаво решение за управление на портфолио от проекти. Той предоставя инструменти за ефективно планиране, управление и контрол на всеки проект.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към ръководители на проекти, които желаят успешно да управляват проект с помощта на Oracle решение за управление на проекти Primavera P6.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете интерфейса на Primavera P6. Създайте и контролирайте график на проекта. Добавяне, организиране и управление на дейности по проекта. Проследявайте и наблюдавайте напредъка на целия жизнен цикъл на проекта. Създайте персонализиран отчет за състоянието на проекта.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
21 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at marketing executives who wish to understand how to leverage Agile frameworks to optimize growth marketing strategies, create customer-centric products, and achieve scalable growth. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the key frameworks used in agile product management.
 • Analyze the potential demand for new products and services.
 • Learn how to price new products and techniques for tuning value.
14 hours
Certified Scrum Master (CSM) е акредитация от начално ниво, която предоставя на професионалистите солидна основа и разбиране на методологиите за управление на проекти, за да започнат като Scrum практикуващ.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към професионалисти от начинаещи до средно ниво, които желаят да придобият по-задълбочено разбиране на Scrum и да преминат изпита за сертифициране на Certified Scrum Master (CSM).До края на това обучение участниците ще могат:
  Овладейте основите и концепциите на Scrum. Придобийте основни компетенции за справяне с вътрешни и външни разсейвания при разработването на проекти. Овладейте тънкостите на всички Scrum церемонии. Придобийте опит в изпълнението Scrum. Вземете изпита за сертифициране Certified Scrum Master (CSM) с увереност.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
21 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at intermediate-level project managers who wish to create, execute, and manage forms in Jira effectively. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand Jira's core concepts, including issue types, workflows, and projects.
 • Develop and manage custom fields to collect and organize data effectively.
 • Optimize form-related processes for various project types and teams.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at product owners who wish to gain knowledge of advanced techniques for successful product ownership in dynamic and challenging environments as a Professional Scrum Product Owner II (PSPO II). By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand advanced strategies for maximizing the value delivered by the product and prioritize effectively in complex situations.
 • Apply refined backlog management techniques to ensure the team works on the most valuable items, and collaborate with stakeholders to refine and split user stories.
 • Engage with diverse stakeholders, manage their expectations, and effectively incorporate their feedback into the product development process.
 • Gain insights into scaling Scrum, managing multiple Product Backlogs, and coordinating efforts in larger product development environments.
14 hours
Описание на: Обучението е предназначено за osób, които работят като Scrum Master, które не искат да се ограничат до механично управление Scrum. Обучението ви помага да разберете действителното действие Scrum, да задълбочите уменията си Scrum Магистър и да станете истински мощен лидер. Обучението е предназначено и за osób, które искат да систематизират знанията си и да проверяват практическия си опит в контекста на PSM II (Professional Scrum Master II). Обучението учи тълкуване Scrum ръководство в съответствие с визията Scrum.org какво е необходимо по време на изпита. Подготвянето на обучението е на най-новата версия ScrumGuide, публикувана през ноември 2020. Цената на обучението не включва разходите за изпит PSM II.
14 hours
Domain Driven Design (DDD) is an approach for handling complex behaviors when developing software.
14 hours
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
7 hours
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
7 hours
Learn about project planning and related activities to ensure the successful management of your projects.
14 hours
For the management team: team leaders, managers and employees who, as leaders, introduce changes. The training is also an element supporting the development of individual managerial functions and human resources management. Benefits of completing the course: - increase in team management efficiency, - effective decision-making related to the introduction of changes, managerial functions, - understanding the essence of the process of change in the organization, - acquiring the ability to look at change from different points of view on the process of change, - appropriate selection of the management style for the team, situation and company development. Training method: The training is conceived as interactive, where the participation of participants reaches over 80% of the time. Each session follows a similar dynamic, based on the methodology developed for the Kolb cycle: an exercise to open new habits (building awareness), a mini lecture on techniques (knowledge), practicing new tactics and techniques (skill). At the end of each session, participants receive support materials for the session in question. The practical material is summarized with mini-lectures providing theoretical foundations and explaining the basic psychological mechanisms that participants experience while working in the training room.
21 hours
Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring  the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 hours
Through this 1-day workshop, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring  the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
14 hours
  Цели на курса: След този двудневен курс, треньорите / участниците ще бъдат Разработване на по-дълбоко разбиране на елементите, които управляват процеса и доставката на ефективно и ефективно управление на проекти Изграждане на техники, които ще осигурят развитието на високи възможности за справяне и намеса с предизвикателствата, които идват в преход и промени чрез използването на процесите на управление на проекти Прилагане на учения в предоставянето на ежедневните дейности на участниците, за да се осигурят положителни резултати и устойчиви резултати Оценявайте значението на реалистичното управление в осигуряването на успех за всеки проект и усилие.
 • Специфични са: Целенасочена стойност: 5-10 (максимум от 25 пакса)
 • Обща дневна продължителност: 7 часа + 1 час обяд
 • Настройка: клас и презентация Настройка
 • Методологията е: ЛЕД тренировъчни инструктори
 • Роля играе
 • Упражнения за анализ на риска
 • Представяне на изхода
 • Необходими са хардуер и оборудване Проектор
 • Допълнителен лаптоп за 2-ия ден
 • Белият панел с материали за писане
 • Писане на парафенал за участниците
 • Звукова система / Лапел Мик
 • Големи строителни блокове / Lego
 • Шоколад и други токове за дейности
 • Сертификат за изпълнение / завършване
 • 7 hours
   Цели на курса: Това ще бъде еднодневен курс и след дейността треньорите / участниците ще могат да: Определете какво е риск, неговото произход и въздействие върху бизнеса, както се проявява чрез увеличаване на осведомеността за темата. Цитирайте различни случаи, които ще бъдат полезни за организацията да ограничи и идеално да елиминира риска. Извършване на правилно прогнозиране на рисковете и предизвикателствата по проактивен начин. Открийте множество техники за идентифициране, облекчаване и ограничаване на риска. Сътрудничество с вътрешни канали за укрепване на управлението на риска за организацията като цяло.
 • Създаване на тренировки: Целенасоченост: 10 - 20 на партида
 • Дата на доставка: TBD
 • Обща дневна продължителност: 7 часа + 1 час обяд
 • Настройка: клас и презентация Настройка
 • •   И така, и така, и така, и така. Методологията е:
   ЛЕД тренировъчни инструктори Роля играе Упражнения за анализ на риска Презентация на резултатите и упражненията
   Необходими са хардуер и оборудване
   Проектор Белият панел с материали за писане Писане на парафенал за участниците Звукова система / Лапел Мик Големи строителни блокове / Lego Шоколад и други токове за дейности
   Сертификат за изпълнение / завършване
  35 hours
  Обучение на автора за подготовка за изпита PMP® (Проект Management Professional®) Всеки участник в обучението получава сертификат за завършено обучение PMP-Prep (35 часа) Целева група:
   Опитни ръководители на проекти, желаещи да подобрят своите квалификации и да ги потвърдят в международен план с престижния сертификат за Project Management Professional - (PMP®) По-малко опитни ръководители на проекти и членове на екипи по проекти, желаещи да разширят своите знания и умения за управление на проекти Средни и висши мениджъри, с желание да разширите компетенциите си в управлението и надзора на проекти Хора, които имат опит в управлението на проекти и искат да подобрят своите компетенции.
  Цели на обучението:
   Цялостна подготовка за получаване на сертификат Проект Management Професионален (PMP®) чрез систематизиране на притежаваните знания, за запознаване със спецификата на изпита PMP® Изпълнение на формалното условие за допускане до изпита PMP®, т.е. получаване на 35 от т.н. наречени часове за контакт Запознаване с практиките, техниките и инструментите за управление на проекти
  Форма на занятията:
   Презентации на проблеми с управлението на проекти Въпроси и викторини, свързани с темите на изпита PMP® Сертифициране на PMP® Въпроси за стил на въпроси и анализ
  14 hours
  Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
  7 hours
  This course is also known as SCRUM awareness training. Who should attend? This course has been created for managers, executives and other decision makers who want to know how to calculate the benefits of implementing the methodology or want to understand what their team is doing. It is also suitable for customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
  7 hours
  This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques. The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
  14 hours
  This course has been created for test managers, quality assurance staff, testers, software developers, project managers and management in order to explain how the Agile project management frameworks (notably SCRUM) deal with testing. At the end of the course, each of the delegates will design and execute a test plan for a sample application (it can be an actual client application if available)
  14 hours
  Target group: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Learning objective: The purpose of this training is to acquire knowledge and practice of the workshops  aspects of Kanban and Agile foundations.
  14 hours
  The iSQI Agile Essentials course is an internationally recognised qualification, Aimed at anyone involved in agile Projects and wants to become familiar with working in an agile environment. This includes Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants. The course is comprised of eight sections and takes participants through the lifecycle of an agile project from the release planning and writing user stories to the iteration review (showcase) and retrospective. The first day focuses on the key principles (55% of the day on theory, 45% exercises), the second is dominated by practical application (40% theory, 60% exercises). Course Objectives
  • Value the principles behind agile manifesto and its approach to software development
  • Appreciate the roles within an agile team 
  • Understand how to contribute as an agile team member to quantifiable requirements
  • Apply Whole Team quality methods to ensure acceptance criteria are met
  • Appreciate the importance of effective Iteration Reviews and how to contribute to continuous improvement through retrospectives
  14 hours
  Този 2-дневен курс е подходящ за всеки ИТ специалист, който се интересува от използването на модела Waterfall и как хората традиционно са се опитали да се справят с неговите недостатъци - включително, но не само, Agile подходи. Целта на първия ден е да се даде преглед на тези подходи, което ви позволява да решите какво може да им отговаря в околната среда. Вторият ден разглежда техниките за управление на проекти и добрите практики, които са идентифицирани от Agile, и които могат да се прилагат в контекст на водопад или Agile.
  28 hours
  Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.
  Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
  7 hours
  Participant Profiles  CxO, Operation Managers, Enterprise Architects, Business and System Analysts and Designers Objective This introduction seminar provides you with an overview of the digital business models, business and enterprise architecture frameworks as well as methodologies that organizations are trying to focus on to increase their business agility facing disruptions of the digital age. In particular, this seminar aims at helping you to understand frameworks and reference architectures that are used worldwide to align digital business models and IT system architectures with the changing competitive landscape.
  14 hours
  Objective: Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs. This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.
  21 hours
  Objective: This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them. More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process. Audience:
  • Product Managers
  • Product Owners
  • Business Analysts
  • Anyone interetsted in the Requirements Management Process
  7 hours
  This course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory's (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.
  35 hours
  This 5 day course is for developers who wish to write high quality iOS applications in Swift. This is a hands on course which involves writing a number of increasingly complex high quality applications. Delegates will need to have an Apple copmputer with the latest version of OS X and Xcode installed. Delegates wishing to run applications on real devices, rather than emulators, will need to be registered with Apple as iOS developers and have their devices registered.

  Last Updated:

  Online Project Management courses, Weekend Project Management courses, Evening Project Management training, Project Management boot camp, Project Management instructor-led, Weekend Project Management training, Evening Project Management courses, Project Management coaching, Project Management instructor, Project Management trainer, Project Management training courses, Project Management classes, Project Management on-site, Project Management private courses, Project Management one on one training

  Специални оферти

  No course discounts for now.

  Абонамент за специалните оферти

  Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

  НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions