Design Patterns Training Courses

Design Patterns Training Courses

Онлайн или на място, ръководени от инструктори на живо курсове за обучение по Design Patterns демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да използвате повторно широко известни модели и да създавате и използвате повторно модели, специфични за вашата организация. Обучението по Design Patterns се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Design Patterns Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience
This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications.
 • Developers
 • Operations
 • DevOps
 • QA Engineers
 • IT Project Managers
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Handson implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
There are plenty of tried and tested patterns widely available to everyone. Sometimes it is a matter of changing the names and implementing the pattern in a specific technology. It can save hundreds of hours, which otherwise would be spent on design and testing. Training Goals This course has two goals: first, it allows you to reuse widely-known patterns, second, it allows you to create and reuse patterns specific to your organization. It helps you to estimate how patterns can reduce costs, systematize the design process and generate a code framework based on your patterns. Audience Software designers, business analysts, project managers, programmers and developers as well as operational managers and software division managers. Course Style The course focuses on use cases and their relationship with a specific pattern. Most of the examples are explained in UML and in simple Java examples (the language can change if the course is booked as a closed course). It guides you through the sources of the patterns as well as showing you how to catalogue and describe patterns which can be reused across your organization.
14 hours
Target group: Technical Team Leader, Software Developer Learning objective: The purpose of training is to acquire the ability to design advanced development / project structures in C #. During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio, ReSharper.
14 hours
The course will cover the design patterns with particular emphasis on patterns used in PHP.
14 hours
The training is designed for JavaScript developers, designing and implementing advanced Internet applications. Topics discussed during the training aimed at bringing best practices in JavaScript programming and highlight the most common mistakes. An important point of the training is to discuss the available object-oriented programming with JavaScript syntax.
14 hours
Kubernetes е платформа с отворен код за автоматизиране на всички етапи на разработване на контейнерирани приложения. Дизайнните модели са непоносими решения за проблемите с разработването на софтуер, свързани с софтуерния дизайн. Kubernetes разширения се използват за конфигуриране и поддръжка на Kubernetes кластери. С помощта на Kubernetes дизайнерски модели и разширения, потребителите на платформата могат да постигнат CI/CD подходи, като същевременно поддържат скалабилността и гъвкавостта на софтуерните приложения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици и DevOps инженери, които искат да използват Kubernetes дизайнерски модели и разширения за създаване на корпоративни приложения на Kubernetes кластери. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте Kubernetes кластер и конфигурирайте необходимите DevOps инструменти. Разбиране на основите на софтуерните дизайнерски модели и Kubernetes разширения. Използвайте Kubernetes разширения и дизайн шаблони, когато взаимодействате с Kubernetes API. Разработване на персонализирани Kubernetes ресурси и прилагане на динамични контролери към кластер. Управление и защита на всяко Kubernetes среда с помощта на Kubernetes плагини. Интегрирайте DevOps мрежови модели в съществуващи и бъдещи Kubernetes проекти.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Архитектурата на Microservice е подход за разработване на софтуерно приложение като набор от малки, независими услуги, всяка от които работи в собствения си процес и общува с леки механизми като HTTP ресурс API. Тези услуги могат да бъдат ефективно внедрени с помощта на непрекъснати системи за автоматизация и да преодолеят необходимостта от централизирано управление. Microservices може да се пише на различни езици за програмиране и да се интегрира с различни системи за съхранение на данни. Този инструктор, ръководен от живо обучение е насочено към предприемачески разработчици и архитекти. Той въвежда микросервисна архитектура от.NET перспектива, представя миграционни стратегии от монолитна система и проследява участниците чрез създаването и внедряването на приложението, базирано на микросервисна проба. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете кога да използвате и кога да не използвате архитектурата на микросервиса Създаване и прилагане на стратегия за тестване на микросервиси Изграждане на приложението на базата на микросервис в производствена среда Реактор на монолитното приложение към услугите
публиката
  Разработчиците Архитекти
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
14 hours
Objective: Helping Technical Analysts and Designers to understand how to go through software implementation of the requirements, ensuring traceability between business specifications and the software code. This 2 day training course aims at assisting technical analysts and designers in designing specifications described by the business analysts. After transformation into software component representations, the resulting system components trace system requirements toward software component structures. Finally, these technical specifications are implemented in software code and tested upon component basis. The resulting software components provide good level of reactivity to changes as they allow to trace separately toward the implementation level the system behaviours layer by layer (from the user interfaces toward business objects layer through the application components where the usage choices of the actors are stored.
21 hours
The course is designed for experienced programmers who want to explore issues related to the use of patterns and refactoring. Each participant know the properties and practical examples of the use of these patterns, which in turn will enable the efficient build correct the application code.
21 hours
С появата на много сложни дистрибутирани системи сложността на една система се премества към сложността на архитектурата на групата от системи. Този курс обхваща връзката на Software Architecture с Технически Enterprise Architecture. Тези две области са взаимосвързани по начин, който в момента не е добре описан. Например, разделянето на сложна монолитна система на две системи, които комуникират чрез уеб услуги, ще предизвика значителни промени и в двете нови системи, и в архитектурата между тях. Този курс ще обхваща сделки, в момента общи модели и решения за управление на сложни системи и комуникация в и между тях.

Last Updated:

Online Design Patterns courses, Weekend Design Patterns courses, Evening Design Patterns training, Design Patterns boot camp, Design Patterns instructor-led, Weekend Design Patterns training, Evening Design Patterns courses, Design Patterns coaching, Design Patterns instructor, Design Patterns trainer, Design Patterns training courses, Design Patterns classes, Design Patterns on-site, Design Patterns private courses, Design Patterns one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions