Edge Computing Training Courses

Edge Computing Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори на живо Edge Computing курсове за обучение демонстрират чрез интерактивна практическа практика как да използвате Edge Computing за децентрализиране на управлението на данни за по-бърза производителност, използвайки интелигентни устройства, разположени в изходната мрежа. Edge Computing обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Edge Computing Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
7 hours
Edge Computing е форма на разпределено компютриране, което донася съхранение и обработка на данни по-близо до крайния потребител. Той намалява латентността и запазва мрежовите ресурси, като използва крайни сървъри вместо традиционния централизиран облак. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към продуктови мениджъри и разработчици, които искат да използват Edge Computing за децентрализиране на управлението на данните за по-бърза производителност, използвайки интелигентни устройства, разположени на източната мрежа. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете основните понятия и предимства на Edge Computing. Идентифицирайте използваните случаи и примери, където Edge Computing може да се прилага. Проектиране и изграждане на Edge Computing решения за по-бързо обработване на данни и намалени оперативни разходи.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Edge Computing courses, Weekend Edge Computing courses, Evening Edge Computing training, Edge Computing boot camp, Edge Computing instructor-led, Weekend Edge Computing training, Evening Edge Computing courses, Edge Computing coaching, Edge Computing instructor, Edge Computing trainer, Edge Computing training courses, Edge Computing classes, Edge Computing on-site, Edge Computing private courses, Edge Computing one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions