Google Training Courses

Google Training Courses

Научете готови за работа умения за търсени работни места с най-добрите обучения и сертификати на Google. Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за обучение на Google демонстрират чрез интерактивна практическа практика, предлагаща гъвкаво обучение на професионално ниво. Курсовете за обучение на Google се предлагат като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Google Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
28 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at advanced-level data analysts who wish to learn how to use Google BigQuery for data querying, optimization, and machine learning integration. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of Google BigQuery and its use for data analytics and cloud computing.
 • Use Google BigQuery for data management and complex SQL queries.
 • Implement query optimization strategies to improve performance.
 • Integrate BigQuery with other Google Cloud services.
14 hours
In this instructor-led, live training in България, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on Google Cloud.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on Google Cloud.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Google Cloud.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to Google Cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Google Apps Script to develop in a G Suite environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop web applications with Google Apps Script.
 • Build add-ons to extend Google products, such as Gmail.
 • Perform system administration tasks.
 • Connect to a data source from a Google product.
7 hours
Google Analytics е софтуер за уеб анализа за проследяване и отчитане на уебсайтовите данни. С помощта на Google Analytics, потребителите могат да събират информация и да вземат решения, базирани на данни, за бизнес операции. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към анализатори на данни, които искат да използват Google Analytics за проследяване и отчитане на данните на уебсайта. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте Google Analytics, за да събирате данни за уебсайта. Създаване и анализ на докладите. Придобиване на знания и вземане на решения, базирани на данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Google AdWords е рекламна платформа, където рекламите могат да се показват на уеб потребителите. С помощта на Google AdWords, потребителите могат да достигнат потенциални клиенти и да увеличат растежа на бизнеса. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към маркетолози, които искат да използват Google AdWords за стартиране на маркетингови кампании. В края на обучението участниците ще могат да:
  Извършете кампания Google AdWord, която улавя висококачествени ръководства. Създайте кампания Google AdWord за увеличаване на продажбите. Извършване на стратегия за предлагане, за да се възползват от разходите за реклама. Подобряване на съществуващите маркетингови кампании с Google AdWords.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Google Maps API е услуга, която позволява на разработчиците да добавят функции, свързани с местоположението и картови визуализации към уебсайтове и уеб приложения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към разработчици, които искат да подобрят уебсайта си или уеб приложението чрез добавяне на функции за географско местоположение чрез Google Maps. В края на обучението участниците ще могат да:
  Вградете карта в нов или съществуващ уебсайт или уеб приложение. Показва данни, които се синхронизират с текущото местоположение. Създайте машап, който включва Google Карти. Прилагайте добри CSS и Java Скрипт кодиране практики Създайте персонализирана карта за приложение.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Google Cloud AutoML е платформа за машинно обучение (ML), която позволява на потребителите да изграждат, обучават и разпространяват персонализирани ML модели, специфични за техните бизнес нужди. Този инструктор, обучението на живо (онлайн или онлайн) е насочено към учени на данни, аналитици на данни и разработчици, които искат да изследват AutoML продукти и функции, за да създадат и внедрят персонализирани модели за обучение на ML с минимални усилия. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разгледайте линията на продуктите AutoML, за да изпълните различни услуги за различни видове данни. Подгответе и етикетирайте набор от данни, за да създадете персонализирани ML модели. Обучение и управление на модели, за да се произвеждат точни и справедливи модели за машинно обучение. Направете прогнози с помощта на обучени модели, за да отговарят на бизнес целите и нуждите.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Google courses, Weekend Google courses, Evening Google training, Google boot camp, Google instructor-led, Weekend Google training, Evening Google courses, Google coaching, Google instructor, Google trainer, Google training courses, Google classes, Google on-site, Google private courses, Google one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions