Oracle Training Courses

Oracle Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор на живо курсове за обучение на Oracle Database (Oracle RDBMS или Oracle) демонстрират чрез дискусия и практическа практика основите на Oracle. Обучението на Oracle се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Oracle Subcategories

Oracle Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Oracle Database 19c е мултимоделна база данни, която осигурява пълна поддръжка за релационни и нерелационни данни.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към системни администратори, които искат да имат цялостно разбиране на функциите за сигурност на Oracle Database 19c.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете концепциите за сигурност на бази данни. Внедрете механизми за удостоверяване и оторизация, за да контролирате достъпа до базата данни. Конфигурирайте и управлявайте ефективно потребителски акаунти, роли и привилегии. Приложете стабилни мерки за сигурност срещу различни заплахи и уязвимости.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
21 hours
Listeners This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database The course answer for questions:
 • How to build a query?
 • What possibilities have SQL?
 • What is a relational database?
 • What is the structure and SQL commands
14 hours
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
21 hours
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 hours
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
14 hours
Listeners This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle The course answers the questions
 • How to build advanced queries?
 • How to create advanced reports?
35 hours
This 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
14 hours
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
21 hours
Целта на този курс е да се осигури ясно разбиране на използването на SQL за различни Създаване на база данни (Oracle, SQL сървър, MS Access...). Разбиране на аналитичните функции и Как да се присъединят различни таблици в база данни ще помогне на делегатите да преместят анализа на данните операциите на страницата на базата данни, вместо да го направите в MS Excel приложение. Това също може помага при създаването на всяка ИТ система, която използва всяка относителна база данни.
35 hours
Oracle Linux е високопроизводителна и сигурна операционна среда, която предоставя лесна за управление среда за виртуализация, управление, автоматизация и облачни изчислителни инструменти.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към системни администратори, които искат да се научат как да използват и управляват Oracle Linux 8 система.До края на това обучение участниците ще могат:
  Конфигурирайте удостоверяване без парола. Администриране на потребителски и групови акаунти. Конфигурирайте мрежов интерфейс. Наблюдение и отстраняване на неизправности Oracle Linux.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
7 hours
На първо място Oracle системи за управление на бази данни могат да бъдат скъпи и трудни за поддържане за средни и големи организации. Миграцията на Oracle бази данни до Azure SQL (известен също като Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL или AzureSQL) или PostgreSQL (известен също като Postgres или Postgre SQL) е практическо решение за растещите предприятия, за да се справят с управлението, поддръжката и скалабилността на базата данни с оптимална цена. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към администратори на бази данни и архитекти на облака, които искат да мигрират Oracle бази данни до Azure SQL или PostgreSQL. В края на обучението участниците ще могат да:
  Сравнете Azure SQL с PostgreSQL, за да изберете база данни, която най-добре отговаря на бизнес целите и нуждите. Подгответе бази данни, за да преместите дефинициите, данните и процедурите от Oracle до AzureSQL или PostgreSQL база данни. Извършвайте стъпки след миграцията, за да тествате, оптимизирате, актуализирате и поддържате мигрирана база данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
28 hours
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) е цялостно облачно решение, което предоставя модерен набор от инструменти за поддръжка на сложни процеси на човешките ресурси и управление на работната сила.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към професионалисти, които желаят да научат основните концепции на Oracle Fusion и да внедрят Oracle Fusion HCM в своята организация.До края на това обучение участниците ще могат:
  Научете и разберете концепциите на Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Внедрете пълно управление на структурата на работната сила във всяка организация.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
28 hours
Oracle Database 21c е конвергирана база данни, която поддържа голям набор от работни натоварвания и модели на данни. Това е платформа за управление на данни, която осигурява висока производителност, сигурност, достъпност и мащабируемост за облачни среди.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към администратори на бази данни, които желаят да научат и използват функциите на Oracle Database 21c при изпълнение на административни задачи.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете основните концепции на Oracle Database 21c администрация. Разберете Oracle 21c архитектурата. Научете как да изпълнявате административни задачи на Oracle 21c. Разберете Oracle 21c процеса на архивиране и възстановяване.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
35 hours
Oracle Database 19c е мултимоделна база данни, която осигурява пълна поддръжка за релационни и нерелационни данни.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към системни администратори, които искат да се научат как да администрират, наблюдават и поддържат Oracle база данни.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете основните характеристики и архитектурни промени Oracle база данни. Управлявайте и наблюдавайте Oracle бази данни. Оптимизирайте Oracle производителността на базата данни.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
14 hours
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
28 hours
The training is intended not only for Oracle database administrators  both who are just starting to work with Oracle servers and who are already working on such one and want to learn about the new futures in 12c version. This training can be also useful for programmers who - thanks to the understanding of server architecture and its mechanisms rules - will be able to create effective applications working with the Oracle 12c database.
14 hours
Oracle Database 18c е следващата йерация на Oracle Database 12c Release 2, или "първият пач".  Това обучение, ръководено от инструктори, на живо (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да установят, разпространяват, мигрират и управляват Oracle 18c Database. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете основните характеристики и архитектурни промени от предишните Oracle версии. Мигрирайте до Oracle 18c от предишна версия. Разпръскване Oracle 18c в облака или на премисия. Разберете Oracle 18c's нов годишен цикъл на издаване и планиране на поддръжка около него.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
14 hours
Oracle PaaS is a combination of Oracle services and open-source technologies delivered as a service to seamlessly build, deploy, and manage applications in the cloud. It provides ready-to-use infrastructure, framework, and programming components that enable developers to extend or customize applications. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to set up, deploy and manage cloud applications using the services and technologies provided by Oracle PaaS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build, deploy, and manage cloud applications using Oracle PaaS.
 • Configure and use data management tools for easy storage and backup.
 • Visualize and evaluate application performance and logs.
 • Generate business analytics reports.
 • Understand and implement security standards.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към инженери, които искат да мигрират от Oracle формуляри до Oracle уеб формуляри. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разберете основните характеристики и архитектурни промени в Oracle Web Forms. Мигрирайте към Oracle Web Forms от предишна версия на Forms. Разработване на Oracle уеб приложение. Предоставяне Oracle уеб формуляри за подобряване на потребителските услуги и опит.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Oracle APEX or Oracle Application Express is an application development service in Oracle Database. It provides a fully-integrated, secure, and low-code platform for building and deploying applications. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Oracle APEX to develop, scale, and deploy applications faster with less code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing database apps with Oracle APEX.
 • Understand and explore the Oracle APEX tools to build a fully-featured application.
 • Learn how to create applications and pages using Oracle APEX and the Page Designer UI.
 • Extend the functionality of complex enterprise apps easily with Oracle APEX.
 • Optimize and scale application performance and deployment.
 • Control and secure access to application data and components.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Level
Advanced
Form
Lecture, Presentation, Workshop, Problem solving
Purpose of the training
The training is intended for programmers who know the basics of SQL and PL/SQL, but want to learn more advanced mechanisms of the language, and want to create database applications based on stored PL/SQL programs.
Benefits of completing the training
Acquisition of skills in creating database applications embedded in a database.
14 hours
Курсът отговаря на въпроси Как да направим запитване? Какви са възможностите [ 0 ]? Какво е относителна база данни? Какво е структурата и SQL команди
21 hours
За кого Работата е предназначена за начинаещи, започвайки да работят с Oracle база данни, бъдещите администратори и потребители на системи, базирани на тази база данни, трябва да могат да използват SQL езика за извличане и модификация на информацията, съдържаща се в системите. Изпити и сертификати Планът за обучение съвпада с материала, необходим за преминаване на изпита: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Основни I, първата стъпка за получаване на повечето сертификати Oracle's Database Целта на обучението Целта на семинара е да представи участниците да работят с Oracle база данни, да ги запознаят с SQL езика до степента, необходима за ефективното функциониране на системата и да поемат в бъдещите задължения на приложенията за база данни и Oracle бази данни. Съдържанието на обучението
  Организация на работната среда Въведение в релационните бази данни Извличане на данни с помощта на изявлението SELECT Промяна на данните с помощта на INSERT, UPDATE, DELETE Преглед на схемата обекти
Забележки Работниците са базирани на 11g XE софтуер
35 hours
За кого Работниците са посветени като първа стъпка за разработчиците и дизайнерите на приложения, базирани на Oracle бази данни. Участниците не са длъжни да имат никакви предварителни познания за базата данни Oracle или други относителни системи за базата данни, въпреки че такива познания могат да бъдат полезни. Изпити и сертификати Планът обхваща необходимия материал за обучение, за да премине изпита 1Z0-047 Oracle Database SQL Експерт и да получи заглавието на Oracle Database SQL Сертифициран Експерт Целта на обучението Целта на семинара е да запознае участниците с техниките на базата данни Oracle за изграждане на структури на базата данни и манипулация с данни. Особен акцент се поставя на участника да се види през борда, който предлага възможности за проектиране и изграждане на приложения Relational Database Management Система, Oracle Database, и да бъде в състояние да работи самостоятелно с нея. Съдържанието на обучението
  Въведение в технологията за бази данни и организацията на работната среда Придобиване и модификация на данни Изграждане на заявлението за резервоар Безопасност и конкурентно време
Забележки Работниците са базирани на софтуерната версия 11g XE
28 hours
За кого Работилницата е посветена на разработчици, крайни потребители и администратори, които досега не са имали контакт с езика PL / SQL, и необходимостта да се възползват от огромния си потенциал в работата с база данни, автоматизирани процеси и в изграждането на приложения. Изпити и сертификати Планът обхваща необходимия материал за обучение, за да премине изпита 1Z0-144 Oracle Database 11g Програма с PL / SQL и да получи заглавието на Oracle PL / SQL Developer Certified Associate Целта на обучението Целта на семинара е да запознае участниците с програмен език PL / SQL, неговите възможности и ограничения. Този семинар ще включва пълно разбиране на механизмите, включени в програмния език PL / SQL, необходими за прилагане на логиката на свободните приложения, автоматизацията на обработката на данни и управлението на базата данни. Съдържанието на обучението
  Въведение в PL / SQL архитектурни решения, базирани на този език, организацията на работната среда Създаване на скрипти и съхранени програми, които работят върху данни
Забележки Работниците са базирани на софтуерната версия 11g XE
21 hours
За кого Това обучение е в допълнение, и продължение на 'Oracle 11g - Programming в PL / SQL и - работилници ", но също така може да бъде предназначен за практикуващи, разработчици, PL / SQL които вече имат опит с езика, и които искат да систематизират знанията си и да научат напреднали механизми и решения, разработени на този език. Съдържанието на обучението
  Предмети, потоци и сложни структури на данни Разширени решения въз основа на PL / SQL
Изпити и сертификати Планът обхваща необходимия материал за обучение, за да премине изпита 1Z0-146 Oracle Advanced PL / SQL и да получи титлата на Oracle Advanced PL / SQL Developer Certified Professional Целта на обучението Обучението е предназначено да запознае участниците с напредналите аспекти на програмирането в Oracle база данни. Акцентът е върху гъвкавостта и ефективността на решенията, базирани на PL / SQL. Забележки Работниците са базирани на софтуерната версия 11g XE
28 hours
За кого Работата е предназначена за напреднали програмисти и Oracle потребители, които търсят знания и информация за ефективното развитие на информационните системи в Oracle база данни, както и за тонизирането и тестването на проблемите с производителността в съществуващите приложения. Този курс се основава на знанията, които често са недостъпни или неправилно представени в техническата документация, и събрани по време на много години практика ги води инструктори. Тези работилници могат да бъдат края на обучението за разработчиците, или един етап за хора с общ опит в проектирането и програмирането в Oracle Целта на обучението Целта на семинара е да се предоставят механизми, които възникват в Oracle база данни при изпълнение на SQL изявления. Позволява на участниците да избягват грешки по време на разработването на софтуер и да изследват, диагностицират и решават проблеми с производителността в съществуващите приложения. Особен акцент се поставя върху работилниците, където показваме методологията и практическите аспекти на прилагането и тънките изявления SQL. Съдържанието на обучението
  Механика изпълнява SQL команди Управление на процеса на оптимизиране на разходите Методи за съхранение и индексиране на данни Мониторинг на резултатите и процесите на базата данни въз основа на речника и приложенията на системата за проследяване Анализ на случаите на най-честите проблеми, които причиняват ефективност
Забележки Работниците са базирани на софтуерната версия 11g XE

Last Updated:

Online Oracle courses, Weekend Oracle courses, Evening Oracle training, Oracle boot camp, Oracle instructor-led, Weekend Oracle training, Evening Oracle courses, Oracle coaching, Oracle instructor, Oracle trainer, Oracle training courses, Oracle classes, Oracle on-site, Oracle private courses, Oracle one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions