Search Training Courses

Search Training Courses

Local instructor-led live Search training courses in България.

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Search Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Elasticsearch е отворена, разпределена търсачка. Обикновено се използва заедно с Logstash (мотор за събиране на данни и лог-парсинг) и Kibana (аналитична и визуализирана платформа) за съставяне на "ELK stack". Този инструктор-ведено, живо обучение е насочено към разработчиците на софтуер, които искат да изграждат решения за търсене и анализ, като използват Elasticsearch. Обучението започва с дискусия за Elasticsearch архитектурата, включително нейния разпределен модел и API за търсене. Това следва обяснение за функционалността на Elasticsearch's и как да се интегрира най-добре в съществуващо приложение. Упражненията на ръцете са важна част от обучението и дават на участниците възможност да практикуват знанията си, като получават обратна връзка за тяхното изпълнение и напредък. Формат на курса
  Тежък акцент върху живата практика. Повечето от концепциите се научават чрез проби, упражнения и практическо развитие.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
OpenSearch е софтуер с отворен код за търсене и анализ. Той осигурява лесен за използване инструмент за визуализация, OpenSearch Dashboards, за мониторинг и докладване на данни в реално време. Това обучение, ръководено от инструктори, е насочено към разработчици и администратори, които искат да използват OpenSearch за извършване на разпределени търсения и анализи на данни в единна и сигурна система. В края на обучението участниците ще могат да:
  Създайте необходимата среда за развитие, за да започнете изграждането на решения за търсене и анализ с OpenSearch и OpenSearch Dashboards. Разберете трите подхода (снапсът, рестартиране и ролиране) в надстройката от Elasticsearch OSS до ОтвореноSearch. Научете как да индексирате данните, да създавате потоци от данни, да изпълнявате запитвания и да улеснявате трансклюзните операции в OpenSearch. Изследване и използване на плагини, АПИ, клиенти и инструменти за инжектиране (Beats, Logstash, Grafana, и т.н.) да оптимизирате търсенето, като същевременно поддържате кластерите безопасни. Използвайте OpenSearch Dashboards, за да централизирате управлението на данните, визуализацията, записването, мониторинга и поддръжката.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
Carrot2 е отворен код, базиран на резултатите от търсенето, за автоматично класиране на малки колекции от документи, като резултатите от търсенето или абстрактите от документи, в тематични категории. Carrot2 предлага готови за употреба компоненти за получаване на резултати от търсене от различни източници. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да задават и използват Carrot2 за автоматично организиране на резултатите Search в тематични категории. В края на обучението участниците ще могат да:
  Инсталиране и конфигуриране на Carrot2 пост-процес (кластер, тунел и т.н.) данни, генерирани от търсачки от трети страни като Bing, ElasticSearch и Solr (Lucene) Интегрирайте Carrot2 в Java и не-Java приложения Излагане на Carrot2 кластеринг като дистанционна услуга
публиката
  Разработчиците Системни администратори
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use regular expressions to create robust algorithms for defining search patterns. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write complex search patterns using character sets.
 • Apply regular expression techniques to any regex engine like PHP, Python, etc.
 • Script automation into a system process using extended regular expressions.
14 hours
The course is intended for IT specialist that want to implement a solution that allows for elastic and efficient searching of big data sources. This course uses the newest stable version of Solr, if you wish to use older or unstable version, please contact sales before booking.
14 hours
Drupal is a free and open-source framework for content management and digital experiences. Apache Solr is a fast, scalable and open-source Java search platform.
21 hours
This course introduces students to the Solr platform. Through a combination of lecture, discussion and labs students will gain hands on experience configuring effective search and indexing. The class begins with basic Solr installation and configuration then teaches the attendees the search features of Solr. Students will gain experience with faceting, indexing and search relevance among other features central to the Solr platform. The course wraps up with a number of advanced topics including spell checking, suggestions, Multicore and SolrCloud. Duration: 3 days Audience: Developers, business users, administrators
14 hours
Apache SolrCloud is a distributed data processing engine that facilitates the searching and indexing of files on a distributed network. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a SolrCloud instance on Amazon AWS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand SolCloud's features and how they compare to those of conventional master-slave clusters
 • Configure a SolCloud centralized cluster
 • Automate processes such as communicating with shards, adding documents to the shards, etc.
 • Use Zookeeper in conjunction with SolrCloud to further automate processes
 • Use the interface to manage error reporting
 • Load balance a SolrCloud installation
 • Configure SolrCloud for continuous processing and fail-over
Audience
 • Solr Developers
 • Project Managers
 • System Administrators
 • Search Analysts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
This instructor-led, live training in България (onsite or remote) is aimed at developers who wish to know how to use Solr for advanced development. By the end of this training, participants will be able to:
 • Tune and scale Solr and SolrCloud.
 • Streamline monitor log files.
 • Integrate index and query time plugins.
 • Create optimized clusters that handle thousands of queries per second.
21 hours
Audiance Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.  
14 hours
Audience Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.  
28 hours
Audience Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.
14 hours
This instructor-led, live training in България is aimed at system administrators who wish to set up an ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Note that a minimum of 3 delegates is needed for this course to run. The training starts with a discussion of ELK architecture and functionality, then moves on to live lab implementation and practice. Hands-on exercises make up an important part of the training and give participants a chance to put into practice their knowledge while receiving feedback on their progress.
14 hours
This training introduces Kibana to the users of Elasticsearch. Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps. Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
7 hours
Sphinx is a fulltext open-source search engine that provides text search functionality to client applications. In this instructor-led, live training, participants will learn install, configure, and manage Sphinx. By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure Sphinx as a stand-alone server or storage engine (SphinxSE) using MySQL.
 • Set up Sphinx to connect to either a database or an application.
 • Use Sphinx's "fixed schema" as well as JSON attributes to map and filter search data
Audience
 • System administrators
 • DevOps
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Online Search courses, Weekend Search courses, Evening Search training, Search boot camp, Search instructor-led, Weekend Search training, Evening Search courses, Search coaching, Search instructor, Search trainer, Search training courses, Search classes, Search on-site, Search private courses, Search one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions