Stata Training Courses

Stata Training Courses

Местните, водени от инструктори курсове за обучение на живо Stata показват чрез интерактивна практическа практика как да се анализират големи масиви от данни за случаи на употреба като икономика, социология, биомедицина и др.

Stata обучение е достъпно като "обучение на живо на място" или "дистанционно обучение на живо". Обучението на живо на място може да се проведе на място в помещенията на клиента в или в корпоративните центрове на БългарияNobleProg в България. Дистанционно тока се провежда чрез интерактивен, отдалечен работен плот.

NobleProg - Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Stata Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
14 hours
Общ преглед
Algorithmic trading is the practice of implementing pre-programmed instructions for placing trades. In theory, with algorithmic trading users will be able to achieve profits at a frequency not possible for a human trader.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at business analysts who wish to automate trade with algorithmic trading, Python, and R.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ algorithms to buy and sell securities at specialized increments rapidly.
- Reduce costs associated with trade using algorithmic trading.
- Automatically monitor stock prices and place trades.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Общ преглед
Stata is an open source general-purpose software package written in C. With Stata, users can analyze large data sets for use cases such as economics, sociology, biomedicine, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to analyze large data sets with Stata.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create statistic models for predicting key interest variables and events.
- Generate descriptive visualizations, summary tables, frequencies, and more.
- Manage and structure large databases, ready for data analysis.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
Общ преглед
Stata е софтуерен пакет с общо предназначение, написан в C. R, е програмен език и софтуерна среда за статистически изчисления. Използвайки Stata и R, потребителите могат да анализират големи набори от данни за случаи на употреба като икономика, социология, биомедицина и др.

Това обучение, ръководено от инструктор, на живо (на място или дистанционно) е насочено към анализатори на данни, които искат да използват Stata и R, за да анализират големи данни за статистически анализ.

До края на обучението участниците ще могат да:

- Създаване на статистически модели за прогнозиране на ключови лихвени променливи и събития.
- Генерирайте описателни визуализации, обобщени таблици, честоти и др.
- Управление и структуриране на големи бази данни за preapare за анализ на данни.

Формат на курса

- Интерактивна лекция и дискусия.
- Много упражнения и упражнения.
- Практически изпълнение в жива лаборатория среда.

Опции за персонализиране на курса

- За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
Online Stata courses, Weekend Stata courses, Evening Stata training, Stata boot camp, Stata instructor-led, Weekend Stata training, Evening Stata courses, Stata coaching, Stata instructor, Stata trainer, Stata training courses, Stata classes, Stata on-site, Stata private courses, Stata one on one training

Специални оферти

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions