План на курса

Въведение

Настройка H2O

Преглед на H2O функции и архитектура

Навигация в H2O WebUI

Подготовка на набора от данни

Работа с модели на дървото на решенията

Създаване на линеен модел

Оценяване на данни в реално време в H2O

Създаване на Random Forest модел

Създаване на GBM

Анализиране на Hadoop данни

Създаване на Deep Learning модел

Създаване на модел на обучение без надзор

Използване на H2O AutoML за автоматизиране на процеса на оценка на модела

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит в програмирането на Python, R, Scala или Java.

Публика

  • Учени по данни
  • Анализатори на данни
  • Разработчици
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (4)

Свързани Kатегории