Predictive Analytics Training Courses

Predictive Analytics Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктори курсове за обучение на живо по Predictive Analytics демонстрират чрез практическа практика как да използвате различни инструменти за изграждане на прогнозни модели и да ги прилагате към големи набори от примерни данни, за да прогнозирате бъдещи събития въз основа на данните. Обучението по Predictive Analytics се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

Oтзиви от потребители

★★★★★
★★★★★

Predictive Analytics Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
35 hours
Преглед Communication доставчиците на услуги (CSP) се сблъскват с натиск, за да намалят разходите и да максимизират средния доход на потребител (ARPU), като същевременно осигуряват отличен клиентски опит, но обемите на данните продължават да растат. Глобален мобилен трафик на данни ще расте с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 78% до 2016 г., достигайки 10,8 екзабит на месец. Междувременно CSPs генерират големи обеми данни, включително записи за подробности за обаждания (CDR), данни за мрежата и данни за клиентите. Компаниите, които напълно експлоатират тези данни, получават конкурентен ръб. Според неотдавнашно проучване на The Economist Intelligence Unit, компаниите, които използват вземане на решения, насочени към данни, получават 5-6% увеличение на производителността. Въпреки това 53% от компаниите използват само половината от ценните си данни, а една четвърт от анкетираните отбелязват, че огромни количества полезни данни са пропуснати. Обемът на данните е толкова висок, че ръчното анализиране е невъзможно и повечето софтуерни системи могат да се запазят, което води до пренебрегване или пренебрегване на ценни данни. С Big Data & Analytics’ високоскоростен, скалиращ софтуер за големи данни, CSPs могат да минат всичките си данни за по-добро вземане на решения в по-малко време. Различни Big Data продукти и техники осигуряват крайно-на-крайната софтуерна платформа за събиране, подготовка, анализ и представяне на увид от големите данни. Областите на приложенията включват мониторинг на мрежовата ефективност, откриване на измами, откриване на клиентите и анализ на кредитния риск. Big Data & Продукти за анализ мащаб за обработка на терабити от данни, но изпълнението на такива инструменти изисква нов вид на база данни на облака система като Hadoop или масивен мащаб паралелен компютър процесор ( KPU и т.н.) Този курс работи върху Big Data BI за Telco обхваща всички възникващи нови области, в които CSP инвестират за увеличаване на производителността и отваряне на нов бизнес поток на приходи. Курсът ще осигури пълен 360 градуса поглед върху Big Data BI в Telco, така че вземащите решения и мениджърите могат да имат много широк и цялостен преглед на възможностите на Big Data BI в Telco за производителност и печалби. Цели на курса Основната цел на курса е да се въведат нови Big Data бизнес интелигентни техники в 4 сектори на Telecom Business (Marketing / продажби, мрежови операции, финансови операции и взаимоотношения с клиентите Management). Студентите ще бъдат поканени да следват:
  Въведение в Big Data-което е 4Vs (обем, скорост, разнообразие и вертикалност) в Big Data- Генерация, екстракция и управление от перспектива на Telco Как Big Data анализът се различава от наследствения анализ на данните Вътрешно оправдание на Big Data -Telco перспектива Въведение в Hadoop Екосистема- запознаване с всички Hadoop инструменти като Hive, Pig, SPARC –кога и как те се използват за решаване на проблема Big Data Как Big Data е извлечен за анализ за аналитичен инструмент-как Business Analysis’s могат да намалят техните точки на болка на събиране и анализ на данни чрез интегриран Hadoop подход на таблата Основно въведение в анализа на Insight, анализа на визуализацията и прогнозната анализа за Telco Анализът на клиента и Big Data-как Big Data анализът могат да намалят недоволството на клиента и недоволството на клиента в изследванията на Telco-каса Анализ на мрежови неуспехи и сервизни неуспехи от мрежови метаданни и IPDR Финансов анализ - измама, измама и оценка на ROI от продажбите и оперативните данни Проблеми с закупуването на клиенти-Целена маркетинг, сегментация на клиентите и кръстопродажба от данни за продажбите Въведение и обобщение на всички Big Data аналитични продукти и къде се вписват в аналитичното пространство на Telco Заключение-как да се вземе стъпка по стъпка подход за въвеждане Big Data Business Intelligence в организацията си
Целенасочена аудитория
  Операция на мрежата, финансови мениджъри, CRM мениджъри и топ ИТ мениджъри в офиса на Telco CIO. Business Аналитикуващи в Telco Мениджъри / Аналитици на CFO Оперативни мениджъри КА мениджъри
21 hours
Audience If you try to make sense out of the data you have access to or want to analyse unstructured data available on the net (like Twitter, Linked in, etc...) this course is for you. It is mostly aimed at decision makers and people who need to choose what data is worth collecting and what is worth analyzing. It is not aimed at people configuring the solution, those people will benefit from the big picture though. Delivery Mode During the course delegates will be presented with working examples of mostly open source technologies. Short lectures will be followed by presentation and simple exercises by the participants Content and Software used All software used is updated each time the course is run, so we check the newest versions possible. It covers the process from obtaining, formatting, processing and analysing the data, to explain how to automate decision making process with machine learning.
14 hours
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 hours
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 hours
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
 • Use predictive modeling to identify risks and opportunities
 • Build mathematical models that capture important trends
 • Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how law enforcement is conducted. The challenges that Big Data pose are nearly as daunting as Big Data's promise. Storing data efficiently is one of these challenges; effectively analyzing it is another. In this instructor-led, live training, participants will learn the mindset with which to approach Big Data technologies, assess their impact on existing processes and policies, and implement these technologies for the purpose of identifying criminal activity and preventing crime. Case studies from law enforcement organizations around the world will be examined to gain insights on their adoption approaches, challenges and results. By the end of this training, participants will be able to:
 • Combine Big Data technology with traditional data gathering processes to piece together a story during an investigation
 • Implement industrial big data storage and processing solutions for data analysis
 • Prepare a proposal for the adoption of the most adequate tools and processes for enabling a data-driven approach to criminal investigation
Audience
 • Law Enforcement specialists with a technical background
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
This classroom based training session will contain presentations and computer based examples and case study exercises to undertake.
14 hours
RapidMiner is an open source data science software platform for rapid application prototyping and development. It includes an integrated environment for data preparation, machine learning, deep learning, text mining, and predictive analytics.  In this instructor-led, live training, participants will learn how to use RapidMiner Studio for data preparation, machine learning, and predictive model deployment.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RapidMiner
 • Prepare and visualize data with RapidMiner
 • Validate machine learning models
 • Mashup data and create predictive models
 • Operationalize predictive analytics within a business process
 • Troubleshoot and optimize RapidMiner
Audience
 • Data scientists
 • Engineers
 • Developers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
H2O е платформа за предсказуеми анализи с отворен код. Той подкрепя R, Python, Scala, Java и REST. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към технически лица, които искат да изградят модели за машинно обучение, като използват алгоритми като GLM, Deep Learning и Random Forests. В края на обучението участниците ще могат да:
  Настройка и настройка H2O. Създайте модели за машинно обучение, използвайки различни популярни алгоритми. Оценявайте модели въз основа на вида на данните и бизнес изискванията.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате. За да научите повече за H2O, моля посетете: https://www.h2o.ai/
7 hours
DataRobot е платформа за машинно обучение, която улеснява изграждането и внедряването на предсказуеми модели. DataRobot ускорява прогнозния анализ, като помага на предприятията да вземат по-умни решения. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към учени на данни и аналитици на данни, които искат да автоматизират, оценяват и управляват предсказуеми модели с помощта на възможностите за машинно обучение. В края на обучението участниците ще могат да:
  Изтеглете набор от данни в DataRobot за анализиране, оценка и проверка на качеството на данните. Изграждане и обучение модели, за да се идентифицират важни променливи и да отговарят на целите на прогнозата. Тълкувайте модели, за да създадете ценни познания, които са полезни при вземането на бизнес решения. Мониторинг и управление на модели, за да се поддържа оптимизирана прогнозна ефективност.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.

Last Updated:

Online Predictive Analytics courses, Weekend Predictive Analytics courses, Evening Predictive Analytics training, Predictive Analytics boot camp, Predictive Analytics instructor-led, Weekend Predictive Analytics training, Evening Predictive Analytics courses, Predictive Analytics coaching, Predictive Analytics instructor, Predictive Analytics trainer, Predictive Analytics training courses, Predictive Analytics classes, Predictive Analytics on-site, Predictive Analytics private courses, Predictive Analytics one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions