План на курса

Въведение

Разбиране на Computer Vision Основи

Инсталиране на OpenCV с Python Wrappers

Въведение в използването OpenCV

Използване на мултимедия с Python

    Зареждане на изображения Преобразуване на цвят в скала на сивото чрез метаданни

Прилагане на теория на изображенията с Python

    Разбиране на изображенията като многоизмерни масиви Разбиране на цветовото пространство Преглед на пиксели и координати Accessинг на пиксели Промяна на пиксели в изображения Рисуване на линии и форми Прилагане на текст върху изображения Преоразмеряване на изображения Изрязване на изображения

Изследване на общи Computer Vision алгоритми и методи

    Прагово определяне Намиране на контури Изваждане на фона с помощта на детектори

Внедряване на извличане на функции с Python

    Използване на вектори на характеристиките Разбиране на теорията на средните за цвета функции Извличане на характеристики на хистограма Извличане на функции на хистограма в скала на сивото Извличане на характеристики на текстура

Внедряване на приложение за откриване на сходство на изображения

Внедряване на двигател с обратно изображение Search.

Създаване на приложение за откриване на обект чрез съвпадение на шаблони

Създаване на приложение за разпознаване на лица с помощта на Haar Cascade

Внедряване на приложение за откриване на обекти с помощта на ключови точки

Заснемане и обработка на видео чрез уеб камера

Създаване на система за детекция на движение

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Опит в програмирането с Python
 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)

Свързани Kатегории