План на курса

Въведение

Преглед на характеристиките и архитектурата на CUDA

Създаване на среда за разработка

Parallel Programming Основи

Работа с компилатора Numba

Изграждане на персонализирано CUDA ядро

Отстраняване на неизправности

Обобщение и заключение

Изисквания

  • Python опит в програмирането
  • Опит с NumPy (ndarrays, ufuncs и др.)

Публика

  • Разработчици
 14 Hours

Брой участнициЦена за участник

Oтзиви от потребители (1)

Свързани Kурсове

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 Hours

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 Hours

Machine Learning with Python and Pandas

14 Hours

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 Hours

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 Hours

Developing APIs with Python and FastAPI

14 Hours

Scientific Computing with Python SciPy

7 Hours

Game Development with PyGame

7 Hours

Web application development with Flask

14 Hours

Advanced Flask

14 Hours

Build REST APIs with Python and Flask

14 Hours

GUI Programming with Python and Tkinter

14 Hours

Kivy: Building Android Apps with Python

7 Hours

GUI Programming with Python and PyQt

21 Hours

Web Development with Web2Py

28 Hours

Свързани Kатегории