План на курса

Въведение

Преглед на Artificial Intelligence (AI)

  Системи за машинно обучение

Проучване на приложения за AI

  AI в корпоративния контекст

Изучаване на технологията на AI

  Underfit и overfit, класификация и регуляризация Многослойно възприятие (MLP) и дълбоко обучение Конволюционни и повтарящи се невронни мрежи

Оценяване на стратегическите подходи

  Модели на зрялост на AI за вашата организация (изграждане или закупуване?).

Работа с данни във вашата организация

  Оценка на готовността на данните Word вграждания Обучение с изкуствени данни

Оценяване на избора на AI проекти

  Основни критерии за избор на проекти

Управление на AI проект

  Машинно обучение срещу дълбоко обучение Управление на проекти (жизнен цикъл, срокове, методология) Операции, поддръжка и управление на риска

Събиране на обратна връзка

  Прилагане на методи за обратна връзка (проучвания, интервюта и др.) Ключови заинтересовани страни, които ще предоставят обратна връзка Анализиране на резултатите

Обобщение и заключение

Изисквания

 • Познаване на програмирането
 • Основно разбиране на алгоритмите

Публика

 • Business лидери
 • Ръководители на проекти
 7 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (3)