План на курса

ПРЕГЛЕД НА ITIL 4®
 • Въведение в ITIL®
 • Ключови концепции на ITIL®
ITIL® РАМКАТА
 • Четирите измерения на услугата Management
 • Системата за стойност на услугата ITIL®
РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ITIL®
 • Съсредоточете се върху стойността
 • Започнете откъдето сте
 • Напредвайте итеративно с обратна връзка
 • Сътрудничество и насърчаване на видимостта
 • Мислете и работете холистично
 • Бъдете прости и практични
 • Оптимизиране и автоматизиране
СИСТЕМАТА ЗА СТОЙНОСТИ НА ITIL
 • Goнаправление
 • Веригата на стойността на услугата
 • Непрекъснато подобрение
КЛЮЧОВИ ITIL ПРАКТИКИ
 • Непрекъснато подобрение
 • Ниво на обслужване Management
 • Контрол на промените
 • Инцидент Management
 • Заявка за услуга Management
 • Бюро услуги
 • Проблем Management
ДРУГИ ITIL ПРАКТИКИ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 • Общи Management практики
 • Обслужване Management Практики
 • Технически Management практики

Обучителният курс по ITIL® на този уебсайт се предлага от NobleProg Polska sp. z oo - ATO от AXELOS Limited. ITIL® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Изисквания

ЧЕ

 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (7)

Свързани Kатегории