План на курса

Ден 1

    Въведение в Kanban Определение на метода Kanban Kanban в действие: поглъщаща симулация на Kanban Използване на система Kanban: практически уроци от симулацията

Ден 2

    Въведение в STATIK: Подход на системно мислене за въвеждане на Kanban Идентифициране на вътрешна и външна мотивация за промяна Анализ на търсенето за различни типове работа Картографиране на работния процес Откриване на различни класове услуги Избор на попълване на системата и честоти на доставка Проектиране на kanban система

За да подобрите вашето обучение, този курс използва нетехнически упражнения, симулации, казус и дискусии, организирани в малки групи.

Изисквания

Нито един

 14 Hours

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (2)

Свързани Kатегории